دوشنبه ۰۵ آبان ۱۳۹۹ - ۲۶ اکتبر ۲۰۲۰

مسعود نقره کار

فایل صوتی جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی جمعه ۱۳ شهریور ۹۹

سخنران: دکتر مسعود نقره کار

این جلسات هر جمعه ساعت ۹ شب به وقت ایران در کانال و گروههای مختلف تلگرامی از جمله گروه "به یاد رفیق رئیس دانا و برای اتحاد عدالتخواهان" برگزار می شوند.