هیئت سیاسی - اجرائی اتحاد جمهوری خواهان ایران

حاد جمهوریخواهان ایران، در عین استقبال از هر تحولی در جهت بهبود اوضاع کشور، همواره در جهت اتحاد در صفوف نیروهای جمهوریخواه و دموکرات تلاش نموده‌است و از هر گامی در این راستا پشتیبانی کرده‌است. هدف ما در وهله‌ی نخست، ایجاد یک ثقل جمهوری خواهی تاثیرگذار در سپهر سیاسی کشور است. ماهم چنین، آمادگی خود را برای گسترش مناسبات با همه‌ی نیروهای پایبند به گذار مسالمت‌آمیز از جمهوری اسلامی اعلام کرده‌ایم.

کشور ما برای حل مشکلات خود با جهان نیازمند رابطه‌ی متوازن با همه کشورها هم در غرب و هم در شرق می باشد. تقسیم جهان به خیر و شر، نه منطق سیاسی دارد و نه منطق اقتصادی، مناسبات با همه کشورها به نفع کشور ما با موقعیت ژئوپولیتیک منحصر به فرد، در خاورمیانه است. از این رو بدون حل مناسبات ایران با آمریکا و بدون پایان دادن به دشمنی با همسایگان، وضع ما به همین منوالی خواهد بود که امروز است و حکمرانی بد، وضع ما را روز بروز بدتر از این هم خواهد کرد.