دیدگاه‎ها

رقصی چنین میانه میدانم آرزوست 01.10.2022 - 09:27
جغد فاشیسم بر فراز دموکراسی های غربی 28.09.2022 - 19:19
کارگران و زحمتکشان و جنبش آزادیخواهی در ایران 26.09.2022 - 20:11
متنفریم از شما؛ متنفریم! 20.09.2022 - 22:41
مسئولیت کشتی گیران وپیشکسوتان در حمایت از جنبش های مردمی 20.09.2022 - 19:04
جستاری بر دلایل شدت یابی سرکوبگری ها و نفی آزادیها در جمهوری اسلامی ایران، و راههای برخورد ما 19.09.2022 - 09:52
حذف تکنوکرات های وطن پرست 09.09.2022 - 09:18
سوسیالیسم در قرن بیست‌ویکم 06.09.2022 - 20:40
به مناسبت در گذشت میخائیل گورباچف 04.09.2022 - 15:17
اندر ربط سیانور و قصاص با دخیل بستن رضاپهلوی به سپاه برای عبوراز نظام موجود؟! 01.09.2022 - 01:18
وحدت دو حزب کردستان سرآغازیست برای سیاستی دیگر؟ 30.08.2022 - 09:23
شروع جنگ سرد دوم 29.08.2022 - 19:16
ترومای «بازگشت سلطنت»، و حکمت دخیل بستن رضاپهلوی به‌سپاه‌پاسداران! 27.08.2022 - 23:16
از سحر تا سپیدە 26.08.2022 - 22:02
شعاری بغایت غلط "خلایق هر چه لایق" 23.08.2022 - 10:42
فحاشان بیت رهبری 19.08.2022 - 22:53
معمای مذاکرات هسته ای و جهانی سرگشته از آن! 19.08.2022 - 13:44
آرش به خوانشی دیگر! 16.08.2022 - 13:43
همبستگی ملی و اجماع سیاسی دو روی یک سکه 15.08.2022 - 09:54
حمایت می کنم از کمپینی بنام "رشنو "یعنی عدالت گستری 10.08.2022 - 09:29
آرمان ما آزادی ودموکراسی بود نه استقرار "شر" 08.08.2022 - 16:55
کشتار های دهه شصت، دکترین اطاعت کورکورانه و مسئولیت آمران 25.07.2022 - 10:21
نقدی بریک مناظره! 24.07.2022 - 10:34
اهمیت حکم نوری 19.07.2022 - 17:42
اپوزیسیون ایرانی 19.07.2022 - 15:39
نه بخشیدیم، نه فراموش کردیم، دادخواهیم و برای اجرای عدالت مبارزه می کنیم 19.07.2022 - 11:06
خامنه ای بازیگری خطرناک برای ایران 17.07.2022 - 14:53
بدیل سازی، فقرکنش، درس های انقلاب بهمن و چه نبایدکردهای آن! 12.07.2022 - 20:26
آمار و ارقام و رابطە آنها با ما 11.07.2022 - 16:28
دوازده ایراد اساسی و نگران کننده به "شورای ملی تصمیم" 10.07.2022 - 18:46
سعید معرو ف مردی که به آینده فکر می کند! 09.07.2022 - 19:30
بیانیه شورای ملی تصمیم و یاد آوری نوشته دوسال قبل من "یک سوال ساده" 07.07.2022 - 10:59
آیا برگزاری انتخابات آزاد مجلس در ۱۴۰۲ ناممکن است 03.07.2022 - 23:14
یادداشت هایی درباره سازمان چریک های فدائی خلق و چند وچون انشعاب ۱۶ آذر ۶۰ 27.06.2022 - 18:00
مشکل زبان در تعریف "ملت و خلق" 25.06.2022 - 22:57
سندروم انقلاب بهمن و ضرورت بازسازی مفهوم انقلاب!-بخش دوم 23.06.2022 - 19:31
دموکراسی و حقوق بشر بنیان‌های نظری سوسیال دموکراسی 20.06.2022 - 17:35
چگونه می توان در سمت درست تاریخ ایستاد؟ 10.06.2022 - 10:11
عبدالله مومنی: رضا پهلوی در پی دوختن ردای شاهی با بهره کشی از خون ستمدیدگان کف خیابان‌ها و زیر آوار است 08.06.2022 - 20:11
    وریا غفوری فرزند محبوب  مردم 26.05.2022 - 19:29
تاملی بر برخی معضل های اجتماعی کشورمان 14.05.2022 - 10:19
زمان نیمه عمر! 11.05.2022 - 01:58
جهان و بحران زایشی که بربریت و رهائی در دو سوی آن صف آرائی کرده اند! ( بخش اول) 09.05.2022 - 00:34
بحران مالی و بحران بدهکاریها 05.05.2022 - 11:55
سوسیالیسم ایرانی 27.04.2022 - 21:10
جنگ اوکراین و ضدیت با امپریالیسم 18.04.2022 - 12:27
از خواب پریدن های نیمه شبان 15.04.2022 - 14:00
نامه سرگشاده به رئیس‌جمهور سویس 12.04.2022 - 10:23
درس هایی از «تغییر رژیم» در پاکستان برای کشورمان ایران 10.04.2022 - 14:37
١٢ فروردین ۵٨ آغاز سقوط و استحاله دیکتاتوری اسلامی 02.04.2022 - 12:48
انباشت عقده های  توده ای 02.04.2022 - 12:14
لائیسیته ای که جویای سازگاری با دموکراسی است 26.03.2022 - 10:40
کمونیسم ستیزی، تداوم انتقام بورژوازی امپریالیستی 25.03.2022 - 10:14
اطلاعیه علی کشتگر: خدمت و خیانت در حرف و در عمل 17.03.2022 - 14:34
سیر قهقرایی جهان 16.03.2022 - 14:11
آسمان و ریسمان در جنگ اوکراین 15.03.2022 - 13:57
مدیریت مایکرو مهندسی روانی تبلیغاتی 14.03.2022 - 23:15
هنا آرنت، تئوریسین سیاسی برای جنگ سرد  یا محصول آن 11.03.2022 - 14:48
پوتین و لنین و جنگ اوکراین 11.03.2022 - 01:40
نکاتی فشرده حول اوضاع حساس و خطرناک کنونی در جهان، به همراه یک گفتگو پیرامون ‌آن 09.03.2022 - 16:52
با پیوستن به جنبش صلح، خواهان خاتمه جنگ اکرایین باشیم 02.03.2022 - 10:35
خیزش تئوری سه جهان از گورستان تاریخ 26.02.2022 - 18:28
روز جهانی زبان مادری و پرسش‌هائی پیرامون آموزش به زبان مادری در ایران 22.02.2022 - 20:50
دشمنی جمهوری اسلامی و عوامل آن با روز جهانی زبان مادری 21.02.2022 - 15:58
آموزش به زبان مادری و یا آموزش زبان مادری 17.02.2022 - 18:44
رژیم در حال پوست اندازی به کدام سو رهسپاراست؟ 12.02.2022 - 10:54
برنامه حداقل گروه های چپ در ایران 10.02.2022 - 00:20
علل و عوامل انقلاب سال ۵۷ 08.02.2022 - 21:12
چه زمانی می توان از جامعه ایران انتظار انقلاب داشت؟ 03.02.2022 - 23:07
باید سریعاً از سوسیال دمکراسی به سوسیالیسم دمکراتیک جا بجا شویم! 30.01.2022 - 13:22
ستون پایه ای که قدرت خارجی است! 13.01.2022 - 20:53
توجیه جنایت، بی هیچ شرح و تفصیلی از سوی سردار کل سپاه! 10.01.2022 - 19:49
آیا کلاب هاوس در حال بلعیدن و نابودی اپوزیسیون است؟ 10.01.2022 - 10:50
رشد "دئیسم" در ترکیه 09.01.2022 - 22:23
فریاد دادخواهی در قزاقستان 07.01.2022 - 17:46
خرده بورژوازی 04.01.2022 - 20:37
تبعیض، پیشوای الیگارشی ساخت گرفته استبداد 30.12.2021 - 22:14
شکست مذاکرات وین برای کشور ما فاجعه آفرین خواهد بود! 27.12.2021 - 09:41
در انتخابات شیلی، دمکراسی و صندوق رای پیروز شد! 26.12.2021 - 21:20
سوسیالیسم دمکراتیک و پارادایم «گذار دمکراتیک» 22.12.2021 - 22:13
کشتار فزاینده کرونا در غرب 22.12.2021 - 17:25
بازتاب جدال گذشته و حال پیرامون صورت بندی انقلاب ها و خیزش ها و جامعه گرائی و دولت گرائی در آن* 18.12.2021 - 21:11
چگونگی گذار از ناسیونالیسم به انترناسیونالیسم 14.12.2021 - 08:35
لیبرالیسم خطاب به ملاتاریا: هدفی جز تو وجود ندارد 06.12.2021 - 22:08
خیزش مردم اصفهان، خودویژگی‌ها و آموزه‌های آن! 05.12.2021 - 10:19
برجام در اتاق تنفس مصنوعی!؟ 27.11.2021 - 08:47
نقش ضرورت در تاریخ 18.11.2021 - 20:13
بحران زیست محیطی، وضعیت اضطراری و زمانمند، بن بست در بالا، و حالا چی؟ 18.11.2021 - 10:38
در فرآیند قیام آبان چه آموختم؟ 16.11.2021 - 20:20
تبعیض اتنیکی مانع اصلی همپیوستگی مهاجران است 15.11.2021 - 23:14
بندی که دادگاه مردمی آبان ماه باید درقطعنامه پایانی خود باید منظور کند! 12.11.2021 - 22:08
در دو سوی مرز! 12.11.2021 - 18:32
او که مراجعه به آرای عمومی کرد و آن دیگری گفت: سی و پنج میلیون بگویند بله! من می‌گویم نه! 12.11.2021 - 16:38
آرمان شهر و آرمان شهرسازی در رابطه با ایدئولوژی 10.11.2021 - 00:05
آقای زید آبادی باز هم آدرس غلط دادید؛ چرا؟ 07.11.2021 - 22:19
کابوس بازگشت ترامپ ( و ترامپیسم)! 06.11.2021 - 18:00
تحلیلی در تبیین ماهیت جمهوری اسلامی وسیاستهای آ ن (۱)0 06.11.2021 - 09:24
سرمایه بی وطن، ماوراء ملیت یا ملیت اقتصادی 02.11.2021 - 23:20
آرامش دوستدار از خلال دو رویکرد 31.10.2021 - 19:45
رژیم پلیسیِ ایران: کنترل و سرکوب فضای مجازی! 22.10.2021 - 20:44
از حق دفاع مشروع تا «گفتمان سازی» حول آن! (بخش اول) 21.10.2021 - 18:04
مقدمه ای بر برنامه سیاسی برای ارائه به کنگره دوم 19.10.2021 - 20:29
در ضرورت جبهه ملی برای اصلاحات 17.10.2021 - 22:55
سند پیشنهادی به کنگره: التقاطی، مبهم و متناقض است! 13.10.2021 - 09:41
ایستاده بر آرمان استقلال و آزادی 10.10.2021 - 11:55
دیالکتیک، انچه که باید دانست! 07.10.2021 - 22:32
نگاهی به تشدیدتنش بین حکومت اسلامی و جمهوری آذربایجان 06.10.2021 - 20:35
نسبت تصویرآخرالزمانی دبیرکل سازمان ملل از اوضاع بحرانی جهان با راه حل های پیشنهادی او 29.09.2021 - 19:35
آنارکو سندیکالیسم (بخش پایانی) 27.09.2021 - 19:03
درباره زمینه ها و موانع همگرایی دمکراسی خواهان در ایران 27.09.2021 - 13:48