سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۹ - ۲۰ اکتبر ۲۰۲۰

انور میرستاری

کارزار پشتیبانی از آزادی نسرین ستوده

انور میرستاری فعال سیاسی در اتاق تلگرام " اتحاد چپ" به سوالات شما پاسخ داد

پنجشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۹ برابر با ۱۰سپتامبر ۲۰۲۰

کارزار پشتیبانی از آزادی نسرین ستوده

انور میرستاری فعال سیاسی در اتاق تلگرام " اتحاد چپ" به سوالات شما پاسخ میدهد

پنجشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۹ برابر با ۱۰سپتامبر ۲۰۲۰

ساعت 21 بوقت ایران برابر با ساعت 18:30 بوقت اروپای مرکزی

برنامه پرسش و پاسخ تلگرامی، جمعه ۱٥ آذر ۱۳۹٨

میهمان برنامه: انور ستاری، یکی از سازماندهندگان تجمع در حمایت از مبارزه مردم ایران در مقابل پارلمان اروپا