شنبه ۰۱ آبان ۱۴۰۰ - ۲۳ اکتبر ۲۰۲۱

فرهنگ و هنر

 

استاده بر درگاه غروب

که آغاز شب است

هجوم ازدحام سایه هایِ رنگ پریده

از فرا دست خیابان می گذرند

غوقای کلاغها،

از بلندایِ بیدها بلند می شود

نرمه بادِ پاییزی

برگهای زرد و نارنجی

پیاده رو را می روبد

ملامت نمی کنم تو را
درس ها نهفته در هنرت
چه زیبا مرگی است مرگ پاییزی
که رنگ برخیزد از مرگ
مرگ شود مادر رنگ
ببخشد مرگ، هزاران جلوه،هزاران رنگ
جان بگیرد بوم نقاش،ازرنگ مرگ
سرمست شوندزندگان
از عطرش در کر شمه رنگ
به وجد ایند مه وشبنم وباران

دل ودست هابی می روند سوی هم

سینه هابی هست سپر، مقابل خصم

همه هستند میوه های باغ درون

گر نمی خواهیم دنیایمان را خار زار

رفت باید همان ره

که رفتند بذر کاران عشق کار

باید داشت ایمان

بست امید

به جوانه،به نهال،به باغستان

در شناسنامهِ کار
جان میکنی،
تا، غارت شوی!
جانت را به گروگان گرفتند
نفس بکشی وُ
زنده بمانی
همنوردم ، به یاد آر،
 
مسیر قله که یافتیم با هم
 
گامها زدیم پر نفس،سرود خوان
 
 
دست در دست هم گذر کردیم
 
از سر ما ی استخوان سوز سوزان
 
تند شیب ها ،پرتگاه ،نشدندمانع راه
 
چه افتادیم، بسیار، برخاستیم
بستیم در، گرفتیم بازوی یکدیگر
سر مست از پیمان سه نسل
زدیم گام سوی وعده گاه
پیوستیم به لشکر نسلها
که بگوییم به اربابان گزمه ها
کارد رسیده به استخوان
اورده آیم هر آنچه داریم، به میدان
منتظریم
ناگاه دوستی،
از آن سویِ ابر و باد و آب
آرام از پشتِ خط
خبر خوب را،
در گوشمان نجوا کند

اضطراب سوار بر هر مکان

در تعقیب عاشقان

گر بگذاریمش به حال خود

عقیم کند اندیشه ها

امید بگیرد از گامها

آب ببندد بر اتش خشم

تا بفرساید جان، جدا کند،،بترساند

زبون سازد ،بشکند اراده ها

وری در درونش، شعله می کشد،
پرتو نور در چشمانش
از دردهای نشسته بر شانه هایش
نمی کاهد
با اندوه فرونشسته وُ
خاموش در جانِ خویش
بِسان خیل خسته گانِ پگاه،
با قلبی به سرخی شفق
در راه
در این فصلنامه تلاش می‌شود تا در کنار مطالب تخصصی تئاتر، تحلیل‌ها و نظرات گوناگون در خصوص شرایط و وقایع روز تئاتر نیز منتشر شود. هدف از انتشار این فصلنامه، ایجاد فضایی آزاد و بدون سانسور برای رویارویی و تبادل آراء و نظرات گوناگون در زمینه‌ی تئاتر و اجتماع است. در این راستا، فصلنامه‌ی تئاتر امروز تلاش خواهد کرد تا با هدف شکل‌گیری گفتگوی سازنده، بازتاب‌دهنده‌ی تمام صداهای موافق و مخالفی باشد که مجالی برای شنیده شدن ندارند. با این امید، فصلنامه‌ی تئاتر امروز پذیرای آثار و دیدگاه‌های تمامی علاقمندان، فعالان تئاتری و مخاطبانی است که مایل هستند در این تلاش سهمی داشته باشند.