سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ - ۳ اوت ۲۰۲۱

گفتگو

تجمع در برابر دادگاه لاهه حمایت از مردم خوزستان و دیگر شهر ها کشور

در اعتراض به شروع کار رئیسی(عضو هیئت مرگ) در مقام رئیس جمهور

کشتار 67 ،کشتار خوزستان

بحث آزاد در کلاب هاوس اتحاد چپ

جمعه ۸ مرداد ۱۴۰۰-۳۰ ژوئیه ۲۰۲۱

ساعت ۲۱ به وقت ايران ،ساعت ۱۸.۳۰ به وقت اروپای مرکزی ،ساعت ۱۲.۳۰ به‌وقت غرب آمریکا

https://www.clubhouse.com/join/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%DA%86%D9%...

فایل صوتی جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی

میهمان: دکتر مزدک دانشور – پزشک و انسان‌شناس پزشکی

زمان: جمعه ٨ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۱ به وقت ایران

https://t.me/joinchat/UIf8Kid2AcoyYTBh

پروین ذبیحی، عضوکمپین توقف قتل های ناموسی

در اتاق تلگرام "اتحاد چپ" به سؤالات پاسخ میدهد.

پنجشنبه ۷مرداد ۱۴۰۰ برابر با ۲۹ژوئیه ۲۰۲۱

ساعت ۲۱ بوقت ایران،ساعت ۱٨:۳۰ بوقت اروپای مرکزی

لینک اتاق اتحاد چپ:https://t.me/joinchat/JSkViEjuYrQbZO8AAoosjQ

سخنران: محمد کریم آسایش – پژوهشگر و کنشگر شهری و مدنی

زمان: جمعه اول مرداد ۱۴۰۰ برابر با ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۱

ساعت: ۲۱۰۰ به وقت ایران

 

 

علیه سرکوب و کشتار، همبستگی با خیزش مردم در خوزستان

بحث آزاد 

کلاب هاوس اتحاد چپ

جمعه ۱مرداد ۱۴۰۰- ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۱

ساعت ۲۱ به وقت ايران ،ساعت ۱۸.۳۰ به وقت اروپای مرکزی ،ساعت ۱۲.۳۰ به‌وقت غرب آمریکا

clubhouseعلیه سرکوب و کشتار، اعلام همبستگی با خیزش مردم در خوزستان

چشم انداز اعتراض های اخیر مردم خوزستان و دیگر شهر ها

بهروز خلیق عضو هیئت سیاسی-اجرائی حزب چپ ایران(فدائیان خلق)

در اتاق تلگرام "اتحاد چپ" به سؤالات پاسخ داد.

پنجشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۰ برابر با ۲۲ ژوئیه ۲۰۲۱

ساعت 21 بوقت ایران،ساعت 18:30 بوقت اروپای مرکزی

برنامه ای از تلویزیون ایران فردا برنامه چالش

میهمانان برنامه: خانم الاهه بقراط، آقایان پرویز نویدی و جهانگیر لقایی

دلایل کمبود آب در خوزستان

نیک آهنگ کوثر ،زمین شناس و روزنامه نگار حوزه آب

در اتاق تلگرام "اتحاد چپ" به سؤالات پاسخ داد.

چهارشنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۰ برابر با ۲۱ ژوئیه ۲۰۲۱

دلایل کمبود آب در خوزستان

نیک آهنگ کوثر ،زمین شناس و روزنامه نگار حوزه آب

در اتاق تلگرام "اتحاد چپ" به سؤالات پاسخ میدهد.

چهارشنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۰ برابر با ۲۱ ژوئیه ۲۰۲۱

ساعت 21 بوقت ایران،ساعت 18:30 بوقت اروپای مرکزی