دوشنبه ۰۱ مهر ۱۳۹۸ - ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۹

گفتگو

جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی جمعه ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ برابر با ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۹

میهمان برنامه : حسین اکبری ، فعال و صاحب نظر جنبش کارگری  

مهمانان:

محمد اقتداری از سازمان های جبهه ملی ایران خارج کشور 

حجت نارنجی عضو شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)                                                             

مزدک لیماکشی از اتحاد جمهوری خواهان ایران

۲۶ شهریور ۱۳۹۸ برابر با ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۹

تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان

جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی جمعه ۲۲ شهریور ۱۳۹۸ برابر با ۱۳ سپتامبر ۲۰۱۹

میهمان برنامه : گلرخ ایرایی : فعال سیاسی - زندانی سیاسی سابق

میهمانان: حمید صدر از سازمان های جبهه ملی ایران خارج کشور؛

حسن زهتاب از شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)؛

مزدک لیماکشی اتحاد جمهوری خواهان ایران

 میهمانان: آقایان حمید صدر، کوروش پارسا و حسن زهتاب

۱۳ شهریور ۱۳۹۸ برابر با ۴ سپتامبر ۲۰۱۹

تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیا

میهمانان: آقایان همایون مهمنش از سازمانهای جبهه ملی ایران خارج از کشور

اسفندیار خلف از سازمان های جبهه ملی ایران خارج از کشور

بهروز ستوده از همبستگی جمهوری خواهان ایران

حسن زهتاب از شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

مزدک لیماکشی از هیات سیاسی اجرایی اتحاد جمهوری خواهان ایران

میهمانان: دکتر ریموند رخشانی - استاد دانشگاه و پژوهشگر امور جامعه مدنی

حجت نارنجی - عضو شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

مزدک لیماکشی - اتحاد جمهوری خواهان ایران

جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی -  جمعه اول شهریور ۱۳۹ꓥ

میهمان این هفته دکتر حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشری ساکن وین - اتریش

جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی جمعه ۲٥ مرداد ۱۳۹

میهمان این هفته: دکتر فریبرز رئیس‌دانا – اقتصاددان، فعال حقوق بشر، عضو کانون نویسندگان ایران، فعال سیاسی سوسیالیست و دکتر اقتصاد از مدرسه اقتصاد و علوم سیاسی لندن (L.S.E.)

میهمانان: - حمید صدر از سازمانهای جبهه ملی ایران خارج از کشور

- حسن زهتاب از شورای مرکزی حزب چپ ایران

- بهروز ستوده از همبستگی جمهوری خواهان ایران