گفتگو

خیزش تهیدستان علیه جمهوری اسلامی         
بهروز خلیق   در اتاق  اتحاد چپ  
پنجشنبه   ۲۹ اردیبهشت ماه برابر با ۱۹ ماه مه  ۲۰۲۲
ساعت ۲۱:۰۰ به وقت ایران و ساعت  ۱۸:۳۰ به وقت اروپای مرکزی 
ساعت ۱۲:۳۰ به وقت شرق امریکا

https://www.clubhouse.com/join/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%DA%86%D9%BE/ofbQ14c7/Pr9pBl7O?utm_medium=ch_invite&utm_campaign=o1AMzLZrp31JcqNLioTcXg-193438

با تمام توان از اعتراضات مردم  پشتیبانی کنیم!

گفتگو در کلاب هاوس اتحاد چپ با حضور

مسعود فتحی، علی فکری، صادق کار

سه شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱- ۱۷ مه ۲۰۲۲
ساعت ۲۱ بوقت ایران، ۱۸:۳۰ بوقت اروپا، ۱۲:۳۰ بوقت شرق آمریکا

لینک کلاب هاوس:https://www.clubhouse.com/join/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%DA%86%D9%BE/ofbQ14c7/Pr9pBl7O?utm_medium=ch_invite&utm_campaign=o1AMzLZrp31JcqNLioTcXg-193438

فایلهای صوتی جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی 
یکشنبه  ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ساعت ۲۱ به وقت ایران
موضوع جلسه: " فقر و ناامنی غذایی در ایران 
میهمان جلسه:حسین اکبری، پژوهشگر مسائل اجتماعی 
در گروه تلگرامی به یاد رفیق رئیس دانا، برای اتحاد عدالتخواهان لینک زیر:           https://t.me/+OzixOTo3ofVjMDYx

تبعیض اجتماعی علیه اقلیت های جنسی           
مهناز قزلو  در اتاق  تلگرام  بکتاش آبتین و اتحاد چپ  
پنجشنبه   ۲۲ اردیبهشت ماه برابر با ۱۲ ماه مه  ۲۰۲۲

https://www.clubhouse.com/join/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%DA%86%D9%BE/WIvWfuCX/mW114446?utm_medium=ch_invite&utm_campaign=o1AMzLZrp31JcqNLioTcXg-189229

روز جهانی مبارزه علیه ستیز با اعضای LGBTQIA جامعه

کلاب هاوس اتحاد چپ برگزار میکند

ساقی قهرمان حامی آزادی هویت های جنسیتی و گرایش های جنسی،منتقد هنجار دودویی جنسیتی و دگرجنسگرا هنجاری احباری

نیما نیا شاعر، نقاش، کنشگر کوئیر

پروین ملک مسئول گروه کار زنان حزب چپ ایران(فدائیان خلق) و فعال حقوق زنان

شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ برابر با ۱۴ مه ۲۰۲۲

ساعت ۲۲:۳۰ بوقت ایران ۲۰ بوثت اروپای مرکزی

لینک اتاق کلاب هاوس:https://www.clubhouse.com/join/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%DA%86%D9%BE/WIvWfuCX/mW114446?utm_medium=ch_invite&utm_campaign=o1AMzLZrp31JcqNLioTcXg-189229

 

هموفوبیا و قتل های ناموسی
کمپین توقف قتل های ناموسی

یکشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ برابر با ۱۵ مه ۲۰۲۲

 ساعت ۲۰:۳۰ به وقت ایران و ۱۸:۰۰ به وقت اروپای مرکزی با مهرنوش موسوی ،شهین حیدری ،رضوان مقدم ،مهناز قزلو ،میترا بابک ، شهلا عبقری و پروین ملک 

https://www.clubhouse.com/event/mg4860ZZ?utm_medium=ch_event&utm_campai…

 

تاملی برحقوق معلمان در جنبش اخیر           
حسین رئیسی  در اتاق  تلگرام  بکتاش آبتین و اتحاد چپ  
پنجشنبه   ۱۵ اردیبهشت ماه برابر با ۵ ماه مه  ۲۰۲۲

تبعیض اجتماعی علیه اقلیت های جنسی           
مهناز قزلو  در اتاق  تلگرام  بکتاش آبتین و اتحاد چپ  
پنجشنبه   ۲۲ اردیبهشت ماه برابر با ۱۲ ماه مه  ۲۰۲۲
ساعت ۲۱:۰۰ به وقت ایران و ساعت  ۱۸:۳۰ به وقت اروپای مرکزی 
ساعت ۱۲:۳۰ به وقت شرق امریکا
https://t.me/Baktash_Abtin
https://t.me/+SO5itGarea0c4bwe

تاملی برحقوق معلمان در جنبش اخیر           
حسین رئیسی  در اتاق  تلگرام  بکتاش آبتین و اتحاد چپ  
پنجشنبه   ۱۵ اردیبهشت ماه برابر با ۵ ماه مه  ۲۰۲۲
ساعت ۲۱:۰۰ به وقت ایران و ساعت  ۱۸:۳۰ به وقت اروپای مرکزی 
ساعت ۱۲:۳۰ به وقت شرق امریکا

دعوت شما به جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی به مناسبت اول ماه می
یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ساعت ۲۱ به وقت ایران
موضوع جلسه: "اول ماه می" ضرورت همبستگی طبقه کارگر با ترویج خودسازماندهی و مقابله با جانشین گرایی
میهمان جلسه:
حسین اکبری، پژوهشگر ، فعال کارگری
در گروه تلگرامی به یاد رفیق رئیس دانا، برای اتحاد عدالتخواهان لینک زیر:
https://t.me/+XoZejA_SmGcwYjdh

گفت و گو با دو تن از رفقای حزب در دانمارک در روز اول ماه مه

میزگرد

 تاملی بر تغییرو تحول جنبش های اجتماعی                
پرویز صداقت ، مهرداد درویش پور و صادق کار  : ، در اتاق  زوم
شنبه ۳۰آوریل 
ساعت ۱۸:۳۰به وقت ایران و ساعت  ۱۶:۰۰ به وقت اروپای مرکزی 
ساعت ۱۰:۰۰ به وقت شرق امریکا

دوستان ،علاقه مندان به روز جهانی کارگر،همراهان عزیز  اول ماه مه (یازده اردیبهشت) روز جهانی کارگر را به شکل مجازی جشن می‌گیریم. از شما دعوت می‌کنیم تا با ما همراه باشید.

بمناسبت اول ماه مه

مکثی بر اعتراضات کارگری و جنبش های اجتماعی در سالی که گذشت 

بمناسبت فرا رسیدن اول ماه مه روز جهانی کارگر

اتاق اتحاد چپ در کلاب هاوس 

رئوف کعبی -فعال سیاسی  چپ ، یداله بلدی - فعال سیاسی - اجتماعی، صادق کار - فعال کارگری و علی فکری- فعال سیاسی چپ  .

جمعه ۹ اردیبهشت برابر با ۲۹ آوریل

بوقت ایران ساعت۲۱:۰۰ به وقت اروپای مرکزی ساعت ۱۸:۳۰بوقت شرق امریکا ساعت ۱۲:۳۰

همراه با کارگران

برنامه ای از اتاق تلگرام اتحاد چپ،شنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۱برابر با ۱۶ آوریل ۲۰۲۲

با همکاری صادق کار

شنبه ها از ساعت ۱۹:۳۰تا ۲۰:۳۰ بوقت ایران 

موضو ع: اوکراین : جنگ روایتها 
میهمان:  پرویز صداقت، اقتصاددان ، پژوهشگر اقتصاد سیاسی  
این جلسات هر جمعه ساعت ۹ شب به وقت ایران در کانال تریبون اجتماعی سرزمین من و گروههای تلگرامی دیگر از جمله گروه به یاد رفیق رئیس دانا، برای اتحاد عدالتخواهان برگزار می شود:     لینک زیر

      https://t.me/+XoZejA_SmGcwYjdh

 

جنگ در اوکراین  ، تاثیرات و پیامد های آن           
مسعود فتحی  در اتاق  تلگرام  بکتاش آبتین و اتحاد چپ  
پنجشنبه   ۲۵ فروردین ماه برابر با ۱۴ آوریل  ۲۰۲۲

جنگ در اوکراین  ، تاثیرات و پیامد های آن           
مسعود فتحی  در اتاق  تلگرام  بکتاش آبتین و اتحاد چپ  
پنجشنبه   ۲۵ فروردین ماه برابر با ۱۴ آوریل  ۲۰۲۲
ساعت ۲۱:۰۰ به وقت ایران و ساعت  ۱۸:۳۰ به وقت اروپای مرکزی 
ساعت ۱۲:۳۰ به وقت شرق امریکا

https://t.me/+SO5itGarea0c4bwe

همراه با کارگران

برنامه ای از اتاق تلگرام اتحاد چپ،شنبه ۲۰ فروردین۱۴۰۰برابر با ۹ آوریل ۲۰۲۲

با همکاری صادق کار

شنبه ها از ساعت ۱۹:۳۰تا ۲۰:۳۰ بوقت ایران 

فایل صوتی جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی جمعه ۱۹ فروردین ۱۴۰۱  
موضو ع: علیه جنگ ترکیبی در اوکراین و برای صلحی فراگیر و همه جانبه بپا خیریم
میهمان:  احمد جواهریان ، پژوهشگر ، شاعر، فیلمساز و فعال سیاسی چپ   
این جلسات هر جمعه ساعت ۹ شب به وقت ایران در کانال تریبون اجتماعی سرزمین من و گروههای تلگرامی دیگر از جمله گروه به یاد رفیق رئیس دانا، برای اتحاد عدالتخواهان برگزار می شود:     لینک زیر       https://t.me/+XoZejA_SmGcwYjd

ورزش و حقوق زنان                
تونیا ولی اوغلی و شعله زمینی : ، در اتاق  اینستاگرام گروه کار زنان
سه شنبه ۱۶ فروردین ماه برابر با ۵  آوریل  ۲۰۲۲

 ورزش زنان ایران و هویت ملی          
رایحه مظفریان  در اتاق  تلگرام  بکتاش آبتین و اتحاد چپ  
پنجشنبه   ۱۸ فروردین ماه برابر با ۷ آوریل  ۲۰۲۲
ساعت ۲۱:۰۰ به وقت ایران و ساعت  ۱۸:۳۰ به وقت اروپای مرکزی 
ساعت ۱۲:۳۰ به وقت شرق امریکا

https://t.me/+SO5itGarea0c4bwe  

ورزش و حقوق زنان

ورزش و حقوق زنان                
مهناز قزلو و شعله زمینی : ، در اتاق  اینستاگرام گروه کار زنان
سه شنبه ۱۶ فروردین ماه برابر با ۵  آوریل  ۲۰۲۲
ساعت ۲۱:۰۰ به وقت ایران و ساعت  ۱۸:۳۰ به وقت اروپای مرکزی 
ساعت ۱۲:۳۰ به وقت شرق امریکا

 برنامه آواهای بهاری با حضور هنرمند مردمی بیژن میثمی 

در کانال تلگرامی به یاد رفیق رئیس دانا برای اتحاد عدالتخواهان  لینک زیر:                                  

 https://t.me/+XoZejA_SmGcwYjdh

 

 اقتدارگرایی دیجیتال ، طرح صیانت و نقض حقوق انسانی کاربران         
حسن نایب هاشم  در اتاق  تلگرام  بکتاش آبتین و اتحاد چپ  
پنجشنبه   ۱۱ فروردین ماه برابر با ۳۱ مارس  ۲۰۲۲

 

فمنیسم و جنگ                 
مهرداد درویش پور : ، در اتاق  اینستاگرام گروه کار زنان
سه شنبه۹ فروردین ماه برابر با ۲۹ مارس  ۲۰۲۲

 اقتدارگرایی دیجیتال ، طرح صیانت و نقض حقوق انسانی کاربران         
حسن نایب هاشم  در اتاق  تلگرام  بکتاش آبتین و اتحاد چپ  
پنجشنبه   ۱۱ فروردین ماه برابر با ۳۱ مارس  ۲۰۲۲
ساعت ۲۱:۰۰ به وقت ایران و ساعت  ۱۸:۳۰ به وقت اروپای مرکزی 
ساعت ۱۲:۳۰ به وقت شرق امریکا

همراه با کارگران

برنامه ای از اتاق تلگرام اتحاد چپ، شنبه ۶ فروردین ۱۴۰۱ , ۲۶ مارس ۲۰۲۲

با همکاری صادق کار

شنبه ها از ساعت ۱۹:۳۰تا ۲۰:۳۰ بوقت ایران 

فمنیسم و جنگ                 
مهرداد درویش پور : ، در اتاق  اینستاگرام گروه کار زنان
سه شنبه۹ فروردین ماه برابر با ۲۹ مارس  ۲۰۲۲
ساعت ۲۲:۰۰ به وقت ایران و ساعت  ۱۸:۳۰ به وقت اروپای مرکزی 
ساعت ۱۳:۳۰ به وقت شرق امریکا

https://www.instagram.com/zannan_chap

بحران اوکراین – جهان به کدام سو میرود؟             
مهدی فتاپور، در اتاق  تلگرام  اتحاد چپ 
پنجشنبه   ۲۶ اسفند ماه برابر با ۱۷ مارس  ۲۰۲۲