کشتار معترضان در زاهدان را محکوم میکنیم

کشتار معترضان در زاهدان را محکوم میکنیم

زن، زندگی، آزادی

زن، زندگی، آزادی

زندانی سیاسی آزاد باید گردد!

زندانی سیاسی آزاد باید گردد!

بمباران مقرهای احزاب کرد را شدیدا محکوم میکنیم!

بمباران مقرهای احزاب کرد را شدیدا محکوم میکنیم!

زن، زندگی، آزادی

زن، زندگی، آزادی

اعتصاب، اعتصاب خواست عموم مردم

اعتصاب، اعتصاب خواست عموم مردم

با همگانی کردن جنبش لغو حجاب اجباری، حکومت را وادار به تسلیم کنيم.

با همگانی کردن جنبش لغو حجاب اجباری، حکومت را وادار به تسلیم کنيم.

با اعتصابات سراسری کمر رژیم را خرد کنیم

با اعتصابات سراسری کمر رژیم را خرد کنیم

با گام‌های سنجیده به مقابله با تصمیم‌های سرکوبگرانه‌ی حکومت برخیزیم

با گام‌های سنجیده به مقابله با تصمیم‌های سرکوبگرانه‌ی حکومت برخیزیم

اگر متحدانه عمل کنیم، حکومت هیچ غلطی نمی‌تواند بکند! 

اگر متحدانه عمل کنیم، حکومت هیچ غلطی نمی‌تواند بکند! 

سخنی با مجریان سرکوب: سرکوب نکنید، با مردم بمانید و فردا را دریابید!

سخنی با مجریان سرکوب: سرکوب نکنید، با مردم بمانید و فردا را دریابید!

مردم آن مامورانی را که حاضر نمی‌شوند تن به اطاعت کورکورانه بدهند، فراموش نخواهند کرد.

مردم آن مامورانی را که حاضر نمی‌شوند تن به اطاعت کورکورانه بدهند، فراموش نخواهند کرد.

دانشجو،معلم، کارگر حامی اعتراض ملت

دانشجو،معلم، کارگر حامی اعتراض ملت

هر ماموری باید بداند که دوره‌ی زمانی تقابل میان مردم ستمدیده و این نظام ستمگر دیری نخواهد پایید

هر ماموری باید بداند که دوره‌ی زمانی تقابل میان مردم ستمدیده و این نظام ستمگر دیری نخواهد پایید

با تداوم اعتراضات خیابانی

با تداوم اعتراضات خیابانی

اعتصاب عمومی

اعتصاب عمومی

اعتصاب عمومی وسراسری در همراهی با خیزشهای خیابانی میتواند حکومت را فلج کند

اعتصاب عمومی وسراسری در همراهی با خیزشهای خیابانی میتواند حکومت را فلج کند

اتحاد، اتحاد علیه تبعیض و سرکوب

اتحاد، اتحاد علیه تبعیض و سرکوب

از اجرای دستور فرماندهان جنایتکار سرپیچی کنید!

از اجرای دستور فرماندهان جنایتکار سرپیچی کنید!

مشعله پیروزی مردم ایران برای عبور از حکومت اسلامی

مشعله پیروزی مردم ایران برای عبور از حکومت اسلامی

حمایت ازاعتصاب فرهنگیان

حمایت ازاعتصاب فرهنگیان

خیزش بزرگ و انقلابی مردم سیستان و بلوچستان با جنبش ملی دمکراتیک کشور
علت این موضعگیری دیرهنگام خامنه ای چیست؟
گردهمایی ونکور در حمایت از اعتراضات مردم ایران
گزارشی از تظاهرات و راهپیمائی اعتراضی یکشنبه پاریس
تظاهرات حمایتی بیش از۳۰۰۰ نفره ایرانیان در بروکسل و اعلام همبستگی با مردم داخل کشور شنبه اول اکتبر۲۰۲۲ در بروکسل
کلیپ مهسا، برای زنان مبارز
بخش کوتاهی از فیلم تظاهرات امروز شنبه ۹ مهر در برلین
گردهمایی 9 مهر در کلگری کانادا در همبستگی با جنبش اعتراضی مردم ایران

برنامه ما در تالار اندیشه

برنامه ما در تلگرام

twitter

 

instagram

 

 

facebook

 

facebook

youtube

 

cloud