اعتراضات امروز کازرون
ادامه اعتراض‌ها در ایران با وجود فضای امنیتی و سرکوب و سانسور در داخل کشور
دوشنبه ۲۶ اردیبهشت، اعتصاب رانندگان و کارگران شرکت واحد سراسر تهران را فرا گرفت
اعتراضات در شهر بروجرد با شعار آخوند باید گم بشه
کليپ “اعتراضات ادامه دار و گسترده مردمی در خوزستان”
تعرض به سفره‌ی مردم ممنوع!(صوتی)
تجمع معلمان مریوان در حمایت ازمعلمان_زندانی
جشن مجازی اول ماه مه روز جهانی کارگر

twitter

 

instagram

 

 

facebook

 

facebook

youtube

 

cloud