مصاحبه "به پیش" با عبدالله مهتدی درباره خیزش‌های دیماه ۱۳۹۶ | به پيش
شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۸ اوت ۲۰۱۸

مصاحبه "به پیش" با عبدالله مهتدی درباره خیزش‌های دیماه ۱۳۹۶

گفتگو با عبدالله مهتدی دبیر کل حزب کومله کردستان ایران

پرسشگر: توران همتی

 

 

 

 

 

 

مصاحبه سایت به پیش با عبدالله مهتدی

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA ی تصویری