دومین میزگرد "به پیش" پیرامون خیزش اعتراضی مردم و عدالت اجتماعی | به پيش
شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۸ اوت ۲۰۱۸

دومین میزگرد "به پیش" پیرامون خیزش اعتراضی مردم و عدالت اجتماعی

گرداننده میزگرد: توران همتی

شرکت‌کنندگان:

مصطفی مدنی، عضو هیئت هماهنگی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران – طرفداران وحدت

بهزاد کریمی، فعال سیاسی

بهروز خلیق، مسؤل هیئت سیاسی – اجرایی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

 

 

Be Pish yuotob 1

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA ی تصویری