رفتن به محتوای اصلی

بایکوت مدارس، پاسخی درخور بە ادامە جنایت تروریستهای حکومتی!

بایکوت مدارس، پاسخی درخور بە ادامە جنایت تروریستهای حکومتی!
یک‌شنبه, 16. آوریل 2023 - 11:29

در واکنش بە تداوم حملات تروریستی شیمیایی بە سە مدرسە در مهاباد کە در ٢٦ فروردین انجام گرفت و باعث مسمویت و بستری شدن تعدادی از دانش آموزان شد، نهادهای مدنی شهر مهاباد از دانش آموزان شهر خواستند کە امروز (یکشنبە ٢٧ فروردین) با بایکوت کلاس های درس نسبت بە حملات شیمیایی و نداشتن امنیت اعتراض کنند.

بە گزارش کانال تلگرامی شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، کە این خبر را منتشر کرد، وضعیت تعدادی از دانش آموزان وخیم است.

بایکوت مدارس در شهر مهاباد واکنش درخوری است نسبت بە تداوم حملات تروریستی جنایتکارانە و انتقامجویانە بە مدارس عمدتا دخترانە کە در سایە توجیهات زذیلانە مسئولین حکومتی و آزاد گذاشتن عامدانە تروریستها برای ادامە جنایاتشان انجام می گیرد.

در شرایطی کە نشانە ای از عزم نهادهای امنیتی برای دستگیری و مجازات تروریستها مشاهدە نمی شود و عملیات آنان با وجود اعتراضات مردمی قریب پنج ماە است کە در شهرهای مختلف ادامە دارد، مردم خود باید با اعتراضات فعال همچون، بایکوت و اعتصاب مدارس، بازار و غیرە رژیم را وادار بە بازداشت و محاکمە و مجازات تروریستها نمایند و امنیت فرزندان خود را تامین کنند. حال کە دوبارە یکی از شهرهای کردستان و مردم آزادە و رە جوی کردستان با بایکوت مدارس پیشگام در این کار شدەاند، سایر شهرها نیز با پیوستن بە بایکوت و اقداماتی از این دست بە ترورهای جنایتکارانە شیمیایی علیە فرزندان خود پایان دهند.

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.