رفتن به محتوای اصلی

سال نو مبارک باد

کنفرانس مطبوعاتی، همگامی برای جمهوری سکولار دموکرات در ایران دوشنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۲ برابر با ۳ آپریل ۲۰۲۳ کتابخانه مرکزی دانشگاه لندن

کنفرانس مطبوعاتی، همگامی برای جمهوری سکولار دموکرات در ایران دوشنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۲ برابر با ۳ آپریل ۲۰۲۳ کتابخانه مرکزی دانشگاه لندن

هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز

هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز

سال گذر از جمهوری اسلامی، بهاران خجسته باد

سال گذر از جمهوری اسلامی، بهاران خجسته باد

تبریک سال نو به زنان و مردانی که علیه تبعیض و بی حقوقی و برای برابری مبارزه می کند به کارگران و زحمتکشان آموزگاران و بازنشستگان که برای رسیدن به خواسته های به حق خود به اعتراض و اعتصاب ادامه می دهند

تبریک سال نو به زنان و مردانی که علیه تبعیض و بی حقوقی و برای برابری مبارزه می کند به کارگران و زحمتکشان آموزگاران و بازنشستگان که برای رسیدن به خواسته های به حق خود به اعتراض و اعتصاب ادامه می دهند

تبریک سال نو به زنان و مردانی که علیه تبعیض و بی حقوقی و برای برابری مبارزه می کند به کارگران و زحمتکشان آموزگاران و بازنشستگان که برای رسیدن به خواسته های خود به اعتراض و اعتصاب ادامه می دهند

تبریک سال نو به زنان و مردانی که علیه تبعیض و بی حقوقی و برای برابری مبارزه می کند به کارگران و زحمتکشان آموزگاران و بازنشستگان که برای رسیدن به خواسته های خود به اعتراض و اعتصاب ادامه می دهند

تبریک سال نو به نویسندگان و روشنفکران و هنرمندان وکلا و پزشکان که پرچم آزادی‌خواهی را برافراشته نگه داشته اند

تبریک سال نو به نویسندگان و روشنفکران و هنرمندان وکلا و پزشکان که پرچم آزادی‌خواهی را برافراشته نگه داشته اند