پنجشنبه ۳۰ دی‌ ۱۴۰۰ - ۲۰ ژانویه ۲۰۲۲

همه زندانيان سياسی و دستگیرشدگان در اعتراضات مردمی، باید فورا آزاد شوند!

اعلامیه مشترک

۱۶ دی‌ ۱۳۹۶

در این شرایط، مردم معترض ایران به بازتاب جهانی صدایشان نیاز دارند. افکار عمومی جهان باید از آنچه در ایران می گذرد آگاه شوند و بدانند در ایران، مردم علیه ستم، بی عدالتی و استبداد به پا خواسته اند و با صراحت اعلام می کنند که جمهوری اسلامی را نمی خواهند. دولت هائی که با جمهوری اسلامی رابطه دارند و به ویژه دولت های اروپایی باید مجبور به پافشاری بر رعایت حقوق بشر در ایران شوند تا حکومت ایران نتواند آسوده از عواقب بین المللی، به سرکوب ادامه دهد

حکومت جمهوری اسلامی به اعتراضات اخیر پاسخ همیشگی را داده است:‌ سرکوب. علاوه بر۲۲ نفر که توسط نیروهای سرکوبگر حکومت به قتل رسیده اند، از آغاز خیزش اعتراضی مردم ایران، بيش از ۱۸۰۰ نفر از معترضان دستگیر شده اند. حدود ۹۰ دانشجو در میان دستگیرشدگان هستند. بسیاری از این دانشجویان اعضاء شوراهای صنفی دانشجوئی هستند. گفته می شود برخی از این دانشجویان در خانه های خود توسط اطلاعاتی ها دستگیر شده اند .شماری از فعالان دانشجویی چپ نیز بازداشت شده اند.

با توجه به سابقه نزدیک به چهاردهه جمهوری اسلامی و دستگاه سرکوب و زندان آن، از جمله رویدادهای هشت سال پیش در بازداشتگاه های مخوفی مانند کهریزک، نگرانی جدی در مورد سلامت و جان زندانیان وجود دارد.

در این شرایط، مردم معترض ایران به بازتاب جهانی صدایشان نیاز دارند. افکار عمومی جهان باید از آنچه در ایران می گذرد آگاه شوند و بدانند در ایران، مردم علیه ستم، بی عدالتی و استبداد به پا خواسته اند و با صراحت اعلام می کنند که جمهوری اسلامی را نمی خواهند. دولت هائی که با جمهوری اسلامی رابطه دارند و به ویژه دولت های اروپایی باید مجبور به پافشاری بر رعایت حقوق بشر در ایران شوند تا حکومت ایران نتواند آسوده از عواقب بین المللی، به سرکوب ادامه دهد. بدین منظور لازم است که مدافعان حقوق بشر و نهادهای مدنی، احزاب سیاسی و سازمان های غیردولتی به اعمال فشار بر دولت ها به منظور پشتیبانی از خواستهای برحق مردم ایران فرا خوانده شوند. اعتراض، حق مردم ایران است. معترضین چیزی نمی خواهند جز حقوق انسانی خود، حق برخورداری از آنچه هر انسان برای گذران زندگی بدان نیازمند است، حق انتقاد و اعتراض به حاکمان، حق گردهمایی و حق انتخاب نظام سیاسی و انتخاب حاکمان.

ما به عنوان سه جريان چپ مخالف جمهوری اسلامی که برای استقرار دموکراسی به جای جمهوری اسلامی مبارزه می کنيم، در لحظه کنونی بر خواسته های مبرم زير تاکید داريم:

۱. همه زندانيان سياسی، همه دستگیرشدگان از جمله دانشجويان در جریان اعتراضات آغاز شده در هفتم دی ۱۳۹۶، و چهره های شاخص جنبش سبز باید فورا آزاد شوند.

۲. شهروندان ایران باید از حق تظاهرات برخوردار شوند. اين اصل در قانون اساسی خود جمهوری اسلامی هم تصريح شده است. حکومت فورا پایبندی خود به این اصل را بدون قید و شرطی دیگر اعلام کند. وزارت کشور دولت روحانی باید اعلام کند برگزاری تظاهرات آرام از سوی معترضان آزاد است و دولت امنیت معترضان را تضمین می کند.

۳. ایجاد اختلال در اینترنت و شبکه های اجتماعی از سوی همه نهادهای جمهوری اسلامی باید فورا خاتمه یابد. آزادی شهروندان ایران در کسب خبر و اطلاع رسانی باید از سوی دولت جمهوری اسلامی تضمین شود.

ما از احزاب سیاسی، اتحادیه ها و نهادهای غیردولتی کشورهای دیگر می خواهيم از دولت های خود خواهان پافشاری بر خواسته های فوق شوند.

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

هیئت مسئولین کنشگران چپ

هيئت هماهنگی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ـ طرفداران وحدت چپ

 

۱۶ دی ۱۳۹۶ (۶ ژانویه ۲۰۱۸)

افزودن دیدگاه جدید