پنجشنبه ۳۰ دی‌ ۱۴۰۰ - ۲۰ ژانویه ۲۰۲۲

اطلاعیه برگزاری سمينار در اسلُو

پيرامون: وضعيت سياسی ایران و منطقه و سیاست های ائتلافی

۰۶ دی‌ ۱۳۹۶

پرويز نويدی: سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ـ طرفداران وحدت چپ

بهروز خليق: سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

احمد مرتضایی: حزب کومله کردستان ايران

فریدون کرمی: حزب دموکرات کردستان ايران

اطلاعیه برگزاری سمينار در اسلُو

پيرامون:

وضعيت سياسی ایران و منطقه

و سیاست های ائتلافیبا حضورپرويز نويدی: سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ـ طرفداران وحدت چپ

بهروز خليق: سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

احمد مرتضایی: حزب کومله کردستان ايران

فریدون کرمی: حزب دموکرات کردستان ايرانزمان برگزاری: یکشنبه ۱۴ ژانويه ۲۰۱۸ از ساعت 14 تا 18

محل برگزاری: رستوران ایرانی  Oishi در اسلو

آدرس: Trondheimsveien 139, 0570 Oslo

(مقابل مدرسه Rosenhoff)برگزار کنندگان:

کنشگران چپ (نروژ)

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) (نروژ)

سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ـ طرفداران وحدت چپ (نروژ)

دیدگاه‌ها

لطفأ تقاضا می نماییم سخنرانی ,گفتگوها و گزارش این سمینار را در سایت منعکس نمایید.
0

افزودن دیدگاه جدید