۱۱۱مین سالگرد انقلاب مشروطیت ایران را گرامی می داریم!

شنبه, 7. اکتبر 2017 - 14:07

انقلاب مشروطیت ایران در عین حال تاریخ تولد چپ های ایران است. تولد نخستین سازمان های ترقیخواه یعنی سوسیال دموکرات ها و اجتماعیون ـ عامیون که در پایداری تبریز در برابر شاه و ارتش تزاری، در سرنگونی استبداد و تصویب مواد ترقی خواهانه قانون اساسی و قانون انجمن های ایالتی و ولایت نقش داشته اند

انقلاب مشروطیت ایران نخستین و بزرگترین خیزش مردم ایران در سال های آغازین سده گذشته برای مهار استبداد و تلاش برای پی ریزی حکومت مشروطه، تشکيل مجلس شورای ملی و تاسيس عدالتخانه بود. این انقلاب سلطان مستبد را از تخت سلطنت به زیر کشيد و قانون اساسی مشروطیت را مبنای نظام حقوقی سیاسی کشور قرار داد و روح نوینی در جامعه قرون وسطایی ایران آن روزگار دمید. ولی انقلاب مشروطيت به اهداف خود دست نيافت و با به قدرت رسيدن رضاخان توسط امپراطوری انگلستان به شکست انجامید. انقلاب مشروطیت هرچند در تغییر نظام سیاسی ایران ناکام ماند ولی با تثبیت ضرورت تدوين قوانین توسط مجلس بجای اوامر پادشاهان و با تصویب قوانین مربوط به انجمن های ایالتی و ولایتی، بر استبداد هزاران ساله ضربه زد، راه دیگری گشود و چنان بیداری بوجود آورد که حتی پادشاهان پهلوی ناچار شدند که تظاهر به مشروطیت نمایند.

اینک پس از سپری شدن بیش از یک قرن از آن روزهای پرشکوه، هم چنان رژيم استبدادی بر کشور ما حکمفرماست. نظام ولایت مطلقه فقها بر اساس اندیشه هایی بنا شده است که مرتجع ترین سران روحانی ضدمشروطه، هواخواه آن بودند و انقلاب مشروطه آنان را نیز به همراه محمدعلی شاه از تخت به زیر کشید و منبع قانون را نه براراده سلطان دنیوی، نه بر اساس«شرع» روحانيون، بلکه برخرد انسانی استوار گردانید. از این روست که آن گفتمان ضداستبدادی انقلاب مشروطیت هم چنان زنده است.

انقلاب مشروطیت ایران در عین حال تاریخ تولد چپ های ایران است. تولد نخستین سازمان های ترقیخواه یعنی سوسیال دموکرات ها و اجتماعیون ـ عامیون که در پایداری تبریز در برابر شاه و ارتش تزاری، در سرنگونی استبداد و تصویب مواد ترقی خواهانه قانون اساسی و قانون انجمن های ایالتی و ولایت نقش داشته اند. چپ ایران زاده سنگرهای رادیکال ترین مبارزان انقلاب مشروطیت است که مبارزه در میدان های نبرد و اندیشمندی در سازماندهی مقاومت و طرح خواسته های ترقی خواهانه را توامان داشتند.

چپ ایران که خود را ادامه دهنده راه مبارزان پيگير انقلاب مشروطه ایران می داند، هم چنان برای رهائی کشور از چنگال استبداد، برای آزادی، عدالت اجتماعی و دموکراسی و برای پی ريزی ايرانی آزاد و آباد تلاش می کند.

گرامی باد ۱۱۱مین سالگرد انقلاب مشروطیت ایران!

 

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

هیئت مسئولین کنشگران چپ

هيئت هماهنگی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ـ طرفداران وحدت چپ

۱۵ مرداد ۱۳۹۶ (۶ آوگوست ۲۰۱۷)

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و از چپ به راست، یعنی از آخر به اول، و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.