چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰ - ۱ دسامبر ۲۰۲۱

ما خواهان آزادی آتنا دائمی و اسماعیل عبدی هستيم!

۱۵ مهر ۱۳۹۶

آتنا دائمی و اسماعیل عبدی به جرم فعالیت مدنی برای حقوق شهروندی و فعالیت صنفی که حتی طبق قوانین خود جمهوری اسلامی ممنوع نیست، زندانی شده اند.

آتنا دائمی فعال حقوق مدنی و اسماعیل عبدی دبیر پیشین کانون صنفی معلمان هفته هاست در اعتراض به نقض فاحش حقوق خود به عنوان زندانیان سیاسی دست به اعتصاب غذا زده اند. وضعيت جسمانی آنان مناسب نيست و بايد درمان شود. مسئولان قضائی جمهوری اسلامی از رسیدگی به خواست های آنها سر باز می زنند. با توجه به سوابق حذف فیزیکی زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی از طریق محرومیت آنها از خدمات درمانی، ما برخورداری فوری اسماعیل عبدی و آتنا دائمی از خدمات درمانی در مراکز پزشکی مورد اعتماد و برگزیده شده از سوی خود آنان یا بستگانشان را خواستاریم.

آتنا دائمی و اسماعیل عبدی به جرم فعالیت مدنی برای حقوق شهروندی و فعالیت صنفی که حتی طبق قوانین خود جمهوری اسلامی ممنوع نیست، زندانی شده اند. قوه قضائیه جمهوری اسلامی يکی از بزرگترین نقض کنندگان همین قوانین است و دامنه برخوردهای امنيتی را به فعاليت های صنفی کشانده است. ما با نگرانی از سلامت آتنا دائمی و اسماعیل عبدی، جمهوری اسلامی را مسئول عواقب ناگوار نگهداری آن ها در زندان می شناسیم.

ما از همه سازمان های سیاسی، فعالين مدنی و حقوق بشرو نهادهای بين المللی مدافع حقوق بشر می خواهیم که برمبارزه خود عليه جمهوری اسلامی با هدف آزادی همه زندانیان سیاسی از جمله اسماعیل عبدی و آتنا دائمی بيفزايند.

 

کنشگران چپ

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

هيئت هماهنگی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ـ طرفداران وحدت چپ

۷ خرداد ۱۳۹۶ (۲۸ ماه مه ۲۰۱۷)

افزودن دیدگاه جدید