گزارش هیئت برگزاری کنگره مشترک

شنبه, 7. اکتبر 2017 - 13:18

اين پروژه منحصر به سه نيروی گفته شده نيست. نيروهای چپ در داخل و خارج از کشور به مراتب فراتر از اين نيروهاست. ما اين نيروها و علاقمندان به تشکيل یک سازمان برنامه محور و تاثيرگذار چپ در سپهر سياسی کشور را مورد خطاب قرار داده و آن ها را به مشارکت در روند تدارک کنگره و تشکيل سازمان واحد فرا می خواهيم

خوشحالیم که به اطلاع شما دوستداران و علاقمندان وحدت چپ برسانيم که سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ـ طرفداران وحدت چپ و کنشگران چپ با همکاری و همفکری و پيشبرد مباجث حول مسائل نظری، برنامه ای، استراتژی سیاسی و الگوهای حزبی در چند سال گذشته، تصمیم به برگزاری کنگره مشترک برای تشکیل سازمان چپ دمکرات گرفته اند و براي پیشبرد اين مھم، ارگانی متشكل از نمايندگان سه جريان بنام ھیئت برگزاری كنگره مشترك را تشکيل داده اند.

 

ما در دو ماه گذشته اقداماتی را برای برگزاری کنگره و پيشبرد فعالیت ھای مشترك سازمان داده ايم. از جمله تھیه طرح برگزاری کنگره، موضع گیری سیاسی مشترک، ھمکاری نزديک در برگزاری برنامه اول ماه و تشکیل ارگان ھای ضرور برای برگزاری کنگره. در زير به اختصار به بخشی از اقدامات می پردازيم.

 

۱- طرح برگزاری کنگره مشترک

ابتدا لازم بود که نقشه راه يا طرح ما برای برگزاری کنگره مشخص شود تا برپايه آن بتوانيم کارها را سازماندهی کنيم. طرح برگزاری کنگره تهيه و به تصويب رسيد. طرح به موضوعات زير پرداخته است:

ـ وظائف هيئت برگزاری کنگره مشترک

ـ اختيارات و کيفيت تصميم گيری هيئت برگزاری کنگره مشترک

ـ چگونگی برگزاری کنگره

ـ مشارکت نيروهای سه طرف

ـ گروه های کار و چگونگی تشکيل آن ها

 

٢. موضوعات مهم تدارک کنگره

ـ تدقيق و تکميل منشور

ـ تدقيق و تکميل اساسنامه يا کاريايه سازمانی

ـ نام تشکل واحد

ـ آئين نامه کنگره

 

٣. تشکیل گروه های کار

برای اجرای طرح علاوه بر تشکيل هيئت برگزاری کنگره، تشکيل چند گروه  کار در طرح پيش بينی شده و حوزه کار آن ها در سه عرصه تعریف شده است:

الف) تدارک مضمونی با دو گروه کار تدقيق و تکميل منشور، و گروه کار تدقيق و تکميل اساسنامه و تهيه آئينامه

ب) تدارک عملی و فنی

ج) ارتباطات، تبليغات و رسانه.

 

گروه های کار برپايه داوطلبی از هر سه طرف و توسط هيئت برگزاری تشکيل می شوند. هر يک از گروه های کار در حوزه کار خود در چارچوب طرح مصوب و تصاميم اتخاذ شده توسط هيئت برگزاری از حق تصميم گيری برخوردارند. اما زیر نظارت هیئت برگزاری کنگره فعالیت خواهند کرد. هم چنین هیئت برگزاری در صورت لزوم می تواند گروه های کار لازم را تشکیل دهد.

 

برای تشکيل گروه های کار طرح جداگانه ای تهيه شده است که در آن به شيوه تشکيل گروه های کار، وظائف، حقوق و برنامه گروه های کار و رابطه آن ها با هيئت برگزاری کنگره مشترک را مشخص کرده است. داوطلبين برای گروه های کار مشخص و گروه ها در حال تشکيل هستند.

٤. مشارکت نيروها در کنگره مشترک

 

مشارکت نيروها در کنگره مشترک و چگونگی آن نیز از موضوعاتی است که هیئت برگزاری کنگره از طریق گزارش دهی منظم، تشکیل جلسات مشترک، نظرخواهی از اعضا، دعوت به مشارکت داوطلبانه در گروه های کار و همکاری با آن ها، ایجاد امکانات لازم برای ارائه نظر و پیشنهاد در مورد اسناد تامین خواهد کرد.

دعوت به مشارکت

اين پروژه منحصر به سه نيروی گفته شده نيست. نيروهای چپ در داخل و خارج از کشور به مراتب فراتر از اين نيروهاست. ما اين نيروها و علاقمندان به تشکيل یک سازمان برنامه محور و تاثيرگذار چپ در سپهر سياسی کشور را مورد خطاب قرار داده و آن ها را به مشارکت در روند تدارک کنگره و تشکيل سازمان واحد فرا می خواهيم.

امید است کنگره را با مشارکت هر چه وسيعتر نيروهای چپ برگزار کنيم و سازمان واحدی را پی بريزيم.

هیئت برگزاری کنگره مشترک

 

١٦ ماه مه ٢٠١٧

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و از چپ به راست، یعنی از آخر به اول، و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.