جمعه ۰۳ اسفند ۱۳۹۷ - ۲۲ فوریه ۲۰۱۹

درباره ما

 

 

  • تارنمای "به پيش" می خواهد در خدمت برگزاری کنگره مشترک قرار گيرد. کنگره مشترک توسط سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ـ طرفداران وحدت چپ و کنشگران چپ برای پایه‌گذاری تشکل حزبی واحد تدارک می شود.

"به پيش" کانال اطلاع رسانی دربارۀ این امر مشترک خواهد بود.

  • - تارنمای "به پيش" محل بحث و گفتگو و ارائه نظر و پيشنهاد خواهد بود.
  • - تارنمای "به پيش" کوشش می کند گره‌های نظری چپ دموکرات و بنیان‌های برنامه‌ای آن را برای جامعۀ ایران مطرح کند.
  • - در این رسانه، الگوی حزبی و سازمانی که می خواهيم بسازيم مورد بحث و گفتگو است.
  • - "به پيش" تلاش خواهد کرد که تجارب جريان های چپ در عرصه‌های مختلف را بازتاب دهد.
  • - "به پيش" می خواهد مواضع سياسی مشترک سه جريان را بازتاب دهد.
  • - "به پيش" برای برقراری ارتباط فعال بين دوستداران وحدت و پایه‌گذاری تشکل حزبی چپ و کسانی که می خواهند در روند برگزاری کنگره و در کنگره مشارکت کنند، تلاش خواهد کرد.
  • - سرانجام اینکه بیشترین تاکید این تارنما بر مباحث و گفتمان‌های فکری و برنامه‌ای و سیاسی خواهد بود.

مستند بودن، محترمانه بودن (با پرهیز از توهین و زبان پرخاشگر) و کیفیت داشتن کارهای ارائه شده برای انتشار مقالات لازم می‌باشند.

 

به پیش بیانگر اندیشه، نقد، نظر، تجربه و دانش سیاسی و رویکردهای متنوع

تحت مسئولیت شورای دبیران و مدیریت فنی

شورای دبیران:

اژدر بهنام، صادق کارگر، سیامک سلطانی، بهروز خلیق

مدیریت فنی: اژدر بهنام، مریم تنگستانی

آدرس ایمیل:

شورای دبیران: info@bepish.org

مدیریت فنی: fanni@bepish.org