شنبه ۰۱ آبان ۱۴۰۰ - ۲۳ اکتبر ۲۰۲۱

درباره ما

 

 

تارنمای «به پيش» در خدمت به برگزاری کنگره مشترک سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ـ طرفداران وحدت چپ و کنشگران چپ، برای پایه‌گذاری تشکل حزبی واحد، تأسیس شد. کنگره مشترک در نخستین روزهای سال 1397 شمسی برپا شد و حزب چپ ایران (فدائیان خلق) را بنیان نهاد. تارنمای «به‌پیش» اکنون در خدمت حزب چپ ایران (فدائیان خلق)، برای اشاعۀ ارزش‌ها و دیدگاه‌های این حزب عمل می‌کند و سیاست‌های کلان و خرد آن را، در برآمد سیاسی ارگان‌های مختلف آن، بازتاب می‌دهد.

تارنمای «به‌پیش» با وفاداری به منطق وجودی‌اش می‌کوشد:

  • گره‌های نظری چپ دموکرات و بنیان‌های برنامه‌ای آن برای جامعۀ ایران را مطرح کند؛
  • تجارب جريان های چپ در عرصه‌های مختلف را بازتاب دهد؛
  • الگوهای حزبی و سازمانی درخور نیروی چپ امرزین را به بحث و گفتگو بگذارد؛
  • محلی برای بحث و گفتگو و ارائه نظر و پيشنهاد در بارۀ چالش‌های وحدت در تجربۀ تحقق حزب چپ ایران (فدائیان خلق) به طورخاص و در جنبش چپ به طور عام باشد؛
  • سرانجام اینکه بیشترین تاکید آن بر مباحث و گفتمان‌های فکری، برنامه‌ای و سیاسی خواهد بود.

مستند بودن، محترمانه بودن (با پرهیز از توهین و زبان پرخاشگر) و کیفیت داشتن کارهای ارائه شده برای انتشار مقالات لازم‌اند.

«به پیش» بیانگر اندیشه، نقد، نظر، تجربه و دانش سیاسی و رویکردهای متنوع است.

«به پیش» زیر نظر شورای دبیران: فرزانه عظیمی، سیامک سلطانی، صادق کار و علی پورنقوی اداره می‌شود.