از مطالبات معلمان پشتیبانی می‌کنیم!

از مطالبات معلمان پشتیبانی می‌کنیم!
شنبه, 4. دسامبر 2021 - 16:39
اختصاص نیافتن بودجە‌ی کافی جهت اجرای مطلوب رتبە‌بندی مورد نظر معلمان در مجلس و بی‌توجهی بە خواستە‌های دیگر معلمان هم‌چون همسان‌سازی ‌بازنشستگان، مبتنی‌برقانون مدیریت خدمات کشوری و رتبه‌بندی‌ شاغلان حداقل هشتاد درصدحقوق ‌هیات ‌علمی، مطالبات عمدەی اعتراض سراسری معلمان در ١١ آذر بودند. آزادی معلمان دربند و آموزش با کیفیت و رایگان برای همه‌ی دانش‌آموزان نیز، جزو مطالبات مطرح در تجمع‌ها بودند.

برگزاری موفقیت‌آمیز اعتراض سراسری معلمان:

از مطالبات معلمان پشتیبانی می‌کنیم!

هزاران معلم و فرهنگی در روز ١١ آذر بە فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان برای اعتراض جمعی بە بی‌توجهی دولت و مجلس بە خواستە‌های معلمان و بازنشستگان پاسخ مثبت دادند و در ٨٢ شهر بزرگ و کوچک در مناطق مختلف کشور بە خیابان آمدند، تا بار دیگر عزم جزم خویش را برای گرفتن حق و حقوق پایمال شدە‌شان بە دولت و مجلس نشان دهند و بزرگ‌ترین اعتراض مطالباتی صنفی سازمان‌دادە شدە‌ی معلمان در یک دهە‌ی اخیر را رقم بزنند. تنها در شیراز ١٥ هزار معلم و فرهنگی شاغل و باز‌نشستە در اعتراضات شرکت کردند.

شمار شرکت کنندگان در فراخوان رهبری تشکل‌های معلمان و شهرهایی کە اعتراضات در آن‌ها برگزار شد، بیشتر از دو فراخوان پیشین و حضور زنان معلم در سازماندهی و شرکت در تجمع‌ها نیز چشمگیرتر از گذشتە بود. شکل‌گیری چنین اعتراض گستردە و منظمی بدون وجود و هدایت تشکل‌های صنفی کە در تعداد قابل توجهی از شهرها تشکیل شدەاند، ولو با وجود انگیزە‌های مطالباتی قوی ممکن نمی‌شد. این خود دلالت بر نقش بی‌بدیل تشکل‌های سندیکایی مستقل دارد.

اختصاص نیافتن بودجە‌ی کافی جهت اجرای مطلوب رتبە‌بندی مورد نظر معلمان در مجلس و بی‌توجهی بە خواستە‌های دیگر معلمان هم‌چون همسان‌سازی ‌بازنشستگان، مبتنی‌برقانون مدیریت خدمات کشوری و رتبه‌بندی‌ شاغلان حداقل هشتاد درصدحقوق ‌هیات ‌علمی، مطالبات عمدەی اعتراض سراسری معلمان در ١١ آذر بودند. آزادی معلمان دربند و آموزش با کیفیت و رایگان برای همه‌ی دانش‌آموزان نیز، جزو مطالبات مطرح در تجمع‌ها بودند.

تجمع‌های اعتراضی و مطالبە‌گرانە و با شکوە معلمان و فرهنگیان در شهرهای مختلف، در شرایطی برگزار شد کە تعداد زیادی از معلمان در زندان بە سر می‌برند و در روزهای پیش از انجام تظاهرات عدە‌ی زیادی از سازمانگران و فعالان تشکل‌های صنفی از طرف نهادهای امنیتی از برگزاری اجتماعات و شرکت در آن‌ها، اخطار گرفتە و تهدید شدە بودند. هم‌چنین، ماموران امنیتی با یورش بە تجمع در مشهد تلاش کردند مانع ادامە‌ی اعتراض معلمان شوند و گزارشاتی نیز مبنی بر تلاش برای بازداشت عدەای از شرکت‌کنندگان در برخی از شهرها منتشر شدند. با این همە هیچ‌یک از این اقدامات نتوانست مانع برگزاری این اعتراضاتِ گستردە شود.

هیئت سیاسی اجرایی حزب چپ ایران (فدائیان خلق) برگزاری موفقیت‌آمیز اعتراضات سراسری معلمان و فرهنگیان شاغل و بازنشستە در ٨٠ شهر کشور را گامی موثر و الزامی در راستای رسیدن معلمان و فرهنگیان زحمتکش به مطالبات و حقوق‌شان می‌داند و از این اقدامِ حق‌طلبانە کە در پرتو همبستگی، تلاش و فعالیت سازمانگرانە و با درایت شورای سازماندهی تشکل‌های صنفی فرهنگیان میسر شدە است، پشتیبانی می‌کند و بە کلیە‌ی معلمان و فرهنگیان عزیز کشور این کامیابی را تبریک می گوید. ما هم‌چنین هم‌صدا با معلمان و فرهنگیان و نیروهای ترقی‌خواە، پیگرد اعضا و فعالان تشکل‌های صنفی فرهنگیان، زندانی و اخراج آنان و تعرض بە تجمع های صنفی معلمان و کارگران را قویا محکوم و از مبارزە‌ی مشترک همە‌ی آزادیخواهان برای آزادی کلیە‌ی زندانیان سیاسی، مدنی و حق اعتصاب و اعتراض بدون قید و شرط، پشتیبانی می کنیم.

 

هیئت سیاسی اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

۱۳ آذر ۱۴۰۰ - ۴ دسامبر ۲۰۲۱

افزودن دیدگاه جدید

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid data-align data-caption> <dir>
  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و از چپ به راست، یعنی از آخر به اول، و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.