چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۰ - ۲۰ اکتبر ۲۰۲۱

جنایتکاران به پای میز محاکمه کشیده خواهند شد!

۱۱ شهريور ۱۴۰۰

اکنون صدای اعتراضات نیروهای دادخواه که از همان روزهای نخست بلند بود، چنان اوج گرفته است که خبر این کشتار به گوش مردم ایران در دور افتاده‌ترین نقاط کشور هم رسیده‌است. بدون تردید این صدای دادخواهی با گذشت زمان طنین رساتری خواهد یافت و حلقه‌ی محاصره‌ی قاتلان و جانیان روز به روز تنگ‌تر خواهد شد و دیر نیست که شاهد محاکمه آمران و عاملان کشتار ۶۷ هم باشیم. در خارج از کشور سال‌هاست که ماموران تروریست جمهوری اسلامی به پای میز محاکمه کشیده می شوند.

به مناسبت سی و سومین سالگرد فاجعه‌ی ملی کشتار زندانیان سیاسی

جنایتکاران به پای میز محاکمه کشیده خواهند شد!

سی و سه سال از کشتار زندانیان سیاسی به فرمان روح الله خمینی جنایتکار در زندان های کشور گذشت. تعدادی از مقامات سیاسی و قضائی از جمله ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور کنونی و محسنی اژه ای، رئیس قوه قضائیه، که هر دو مستقیم یا غیر مستقیم منصوب علی خامنه ای هستند، در اجرای کشتار زندانیان سیاسی نقش مستقیم داشتهاند. در سال های نخست سرکردگان حکومت بيش از دو دهه رویکرد سکوت و انکار در پیش گرفته بودند. چندین سال است که در نتیجه‌ی مبارزه‌ی پیگیر و ستودنی خانوادههای جانباختگان و تلاش و مبارزه‌ی جریانات سیاسی و نهادهای دموکراتیک طرفدار حقوق بشر و انتشار نوار صوتی آيت الله منتظری سکوت حکومت شکسته شده و برخی از مقامات از جمله رهبر رژیم علی خامنهای با بی شرمی تمام به دفاع از کشتار زندانیان پرداخته و رئیس جمهور جدید و عضو هیئت مرگ سال ۶۷ با وقاحت خواهان قدردانی از خود به خاطر قاطعیت در صدور حکم مرگ زندانیان هم شدهاست.

اکنون صدای اعتراضات نیروهای دادخواه که از همان روزهای نخست بلند بود، چنان اوج گرفته است که خبر این کشتار به گوش مردم ایران در دور افتاده‌ترین نقاط کشور هم رسیده‌است. بدون تردید این صدای دادخواهی با گذشت زمان طنین رساتری خواهد یافت و حلقه‌ی محاصره‌ی قاتلان و جانیان روز به روز تنگ‌تر خواهد شد و دیر نیست که شاهد محاکمه آمران و عاملان کشتار ۶۷ هم باشیم. در خارج از کشور سال‌هاست که ماموران تروریست جمهوری اسلامی به پای میز محاکمه کشیده می شوند. دادگاه میکونوس در برلين آلمان پس از سه سال محاکمه پرده از نقش سران حکومت در ترور مخالفان برداشت و به محکومیت سران رژیم رای داد. آخرین مورد دادگاه بلژیک است که چند مامور ترور و بمب گذار به نام های اسدالله اسدی، امیر سعدونی و نسیمه نعامی را به ۱۸ تا ۲۰ سال زندان محکوم کرد. اما در ارتباط مستقیم با کشتار ۶۷، این نخستین بار است که دادگاهی در سوئد یکی از جنایتکاران حکومت به نام حمید نوری را به اتهام مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی دستگیر و به پای میز محاکمه کشانده است. و همه‌ی شواهد بیانگر محکومیت این جنایتکار است. این محاکمه، آغازی است برای گشوده شدن راه محاکمه‌ی مقاماتی که فرمان کشتار و ترور صادر کرده اند.

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) در سی و سومین سالگرد کشتار هزاران زندانی سیاسی در زندان های مخوف جمهوری اسلامی یاد همه‌ی سروهای به خاک افتاده، جان های شیفته‌ی آزادی، رهروان صدیق استقرار دموکراسی، دادجویان برابری طلب و همه آنانی که جان عزیزشان را برای آزادی و عدالت اجتماعی و رهائی از استبداد جمهوری اسلامی فدا کردند، گرامی می دارد و در برابر آنان و خانواده‌ی دردکشیده شان به احترام سر تعظیم فرود می‌آورد. حزب ما به تلاش و مبارزه همه دادخواهان ارج می نهد و به سهم خود می کوشد پرچم این دادخواهی ملی برافراشته بماند. ما بار دیگر اعلام می کنیم جمهوری اسلامی مسئول کشتار های طول حیات خود و به ویژه کشتار زندانیان سیاسی است. مقامات اصلی حکومت در هر رده و مسئولیتی که بوده اند در قبال این جنایت مسئول‌اند و می بایست پاسخگوی اقدامات جنايتکارانه‌ی خود باشند. فقط جلادان و تصمیم گیرندگان و اعضای هیئت مرگ مجرم نیستند. هر کس در هر رده و مقامی که در برابر این جنایت بی‌سابقه سکوت کرده و اطلاعات خود را پیرامون کشتار زندانیان سیاسی افشا نکرده‌است، مسئول است. حمید نوری پشت میز محاکمه است. اميدواريم در نتیجه‌ی تلاش همه مبارزان راه آزادی ساير جنایتکاران نیز به پای میز محاکمه کشیده شود.

هیئت سیاسی- اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

۱۰ شهریور ۱۴۰۰ - ۱ سپتامبر ۲۰۲۱

 

 

 

افزودن دیدگاه جدید