سه شنبه ۳۰ شهريور ۱۴۰۰ - ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۱

از اعتراضات هم میهنان داخل وخارج از کشوردر افشای رئیسی عضو هیئت مرگ وازمبارزات دمکراتیک مردم ایران دفاع می‌کنیم!

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

بی لیاقتی حکومتگران در مهار کرونا هر روز جان بسیاری از هم وطنان ما را می گیرد. اعتصابات کارگران ، معلمان، بازنشسته گان ، پرستاران و ... هرروزابعاد جدیدی به خود می گیرد. همبستگی مردم ایران در اعتراض به حکومت اسلامی در اشکال مدنی، در حال گسترش است وحکومت مانند همیشه تلاش مذبوحانه می کند تا صدای مردم را خفه کند .اما غافل از این که دیگر عمر این حکومت بسر آمده است و مردم تا رسیدن به آزادی و دموکراسی از پا نخواهند نشست.

هم میهنان !

حکومت اسلامی درایران هر روز زندگی را برای مردم سخت تر می کند. از یکسو رئیسی عضو هیئت مرگ را به ریاست جمهوری منصوب کرد و از سوی دیگری تشنگان خوزستان را به گلوله بسته و معترضان را دستگیر می کند.

بی لیاقتی حکومتگران در مهار کرونا هر روز جان بسیاری از هم وطنان ما را می گیرد. اعتصابات کارگران ، معلمان، بازنشسته گان ، پرستاران و ... هرروزابعاد جدیدی به خود می گیرد. همبستگی مردم ایران در اعتراض به حکومت اسلامی در اشکال مدنی، در حال گسترش است وحکومت مانند همیشه تلاش مذبوحانه می کند تا صدای مردم را خفه کند .اما غافل از این که دیگر عمر این حکومت بسر آمده است و مردم تا رسیدن به آزادی و دموکراسی از پا نخواهند نشست.

ما از اقداماتی که درداخل و خارج از کشور در دفاع از مبارزات مردم ایران و نیز افشای رئیسی صورت می گیرد حمایت می کنیم .

ما ازفراخوانی که توسط جمعی از ایراانیان در اعتراض به رئیسی و حمایت ازمردم خوزستان و دیگر شهرهای ایران داده شد ،حمایت کرده و از هم وطنان آزادیخواه می خواهیم تا در این تظاهرات و اقدامات مشابه شرکت کنند.

زمان و مکان اعلام شده

زمان: سه شنبه 3 اوت 2021 ( 12 مرداد 1400)

 

ساعت : 13 تا 16

مکان: مقابل دادگاه لاهه در هلند

Carnegieplein2, 2517 KJ den Haag

Niederland

تلفن های تماس برای هماهنگی بیشتر

هلند: 0031623588444

آلمان: 00491785181527

 

هیات اجرائیه کمیته دفاع از مبارزات دمکراتیک مردم ایران ـ برلین

جمعه 30 ژوئیه 2021 ( 8 مرداد 1400)

آدرس تماس با کمیته

ir4.freedom@gmx.de

 

 

افزودن دیدگاه جدید