چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۰ - ۲۰ اکتبر ۲۰۲۱

در پیرامون و متن کشور چه می گذرد؟

۱۲ تير ۱۴۰۰

در آینده بسیار نزدیک با تکمیل پازل قدرت و با تصمیمات مشرف به بعضی تعدیلات اقتصادی همه اعتراضات کارگری و جنبشهای اجتماعی کف جامعه کنترل گرفته خواهد شد و با انتقال ثقل حاکمیت از رهبری و قوای سه گانه به شورای امنیت ملی به رهبری سپاه و اتاق فکر آن سمت و سوی سیاست داخلی با گروهی از تعدیلهای اقتصادی و سیاست خارجی احتمالا با رویکرد مذاکره مستقیم با آمریکا و به حاشیه راندن اروپاییها در پیش گرفته خواهد شد.

اعتصابات جدی کارگری در پیرامون شریان تعیین کننده اقتصاد کشور آغاز شده ولی هنور به شاهرگ آن یعنی به کارگران دائمی صنایع نفت نفوذ برجسته پیدا نکرده است اما حمایت و پشتیبانی از این اعتصابات نه تنها در میان کارگران نفت بلکه درمیان بخشهای نه چندان گسترده ولی مهم طیفهای کارگری بلکه درمیان جنبشهایی معلمان، بازنشستگان، دانشجویان، هنرمندان ، روشنفکران و آزادیخواهان هم نیز جریان دارد.

با انتخاب رییسی یکی از عاملان معروف کشتار ۶۷ به ریاست جمهوری اسلامی بعد تکمیل و تثبیت چیدمان مجلس و انتصاب اژه ای یکی دیگر از چهره های بسیار خشن دستگاه قضایی نظام ولایت به ریاست قوه قضاییه که اغلب با مهندسی و فرماندهی اتاق فکر سپاه انجام گرفته است اینک ضمن آچمز کردن دولت روحانی برای برداشتن گام های اضافی همزمان با تلاش بسیار حرفه ای و سنجیده سپاه برای تکمیل پازل کامل قدرت ریاست جمهوری و ریاست قوه قضائیه سازماندهی نیروهای نیابتی منطقه ای خود رابرای مهار مذاکرات منطقه ای خود در یمن و وین را نیز مدیریت می کنند.

 از سوی دیگر دولت بایدن و دستیاران وی برای فشار منطقه ای و داخلی بیشتر به جمهوری اسلامی اروپایی ها به استراحت فرستاده و خود وارد خاورمیانه شده اند تا با سازماندهی موقعیت های بحرانی خود از جمله در سوریه ، عراق و افغانستان و بروز رسانی روابط خود با شرکای منطقه ای جمله با عربستان اسرائیل خود را برای شرایط بهتر رودرویی با ایران آماده کنند.

نتیجه اینکه :

در آینده بسیار نزدیک با تکمیل پازل قدرت و با تصمیمات مشرف به بعضی تعدیلات اقتصادی همه اعتراضات کارگری و جنبشهای اجتماعی کف جامعه کنترل گرفته خواهد شد و با انتقال ثقل حاکمیت از رهبری و قوای سه گانه به شورای امنیت ملی به رهبری سپاه و اتاق فکر آن سمت و سوی سیاست داخلی با گروهی از تعدیلهای اقتصادی و سیاست خارجی احتمالا با رویکرد مذاکره مستقیم با آمریکا و به حاشیه راندن اروپاییها در پیش گرفته خواهد شد.

و این آن چیزی هست که آمریکاییها با سیاست شلاق و شیرینی با اشتیاق و در حین احتیاط آن را دنبال می کنند هر که چند راه بسیار ساده ای نیست ولی یکی از راهکارهاست.

بنابرین زحمتکشان معترض، جنبشهای اعتراضی، نیروهای تحول طلب و آزادیخواهان دموکرات ملی باید این مساییل را در محاسبات خواسته های صنفی و سیاسی ، تحرکات و اقدامات خود لحاظ بنمایند تا بدون هماهنگی نسبی عقبه جنبش با سطح موجود به رویارویایی نابرابر کشیده نشوند.

دیدگاه‌ها

بعداین وسط رهبرچکاره است.
0

افزودن دیدگاه جدید