چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۰ - ۲۰ اکتبر ۲۰۲۱

دادخواهان و انتخابات!

۱۹ خرداد ۱۴۰۰

جلسه پرسش و پاسخ در اتاق تلگرامی اتجاد چپ؛

میهمان این هفته: شعله پاکروان مادر ریحانه جباری.

زمان: چهارشنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ برابر با ۹ ژوئن ۲۰۲۱

ساعت: ۲۱:۰۰ به وقت تهران؛ ۱ꓥ:۳۰ به وقت اروپای مرکزی

لینک برنامه: https://t.me/joinchat/SO5itGarea0c4bwe

shole_pakravan1.mp3

قسمت اول

shole_pakravan2.mp3

قسمت دوم

shole_pakravan3.mp3

قسمت پایانی
بخش: 

افزودن دیدگاه جدید