جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۸ ژوئن ۲۰۲۱

انتخاب جمهوری اسلامی به عضویت در «کمیسیون مقام زن» در سازمان ملل متحد

۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۰

یک توضیح ضرور: بنا به مشکلاتی غیر مترقبه، بانو پروانه بکاه، حضور نخواهد داشت.

گروه کار زنان حزب چپ ایران (فدائیان خلق) در اینستاگرام برگزار می‌کند:

سخنران: شعله زمینی –  فعال حوزه زنان

زمان: سه شنبه ۱۱ ماه مه

ساعت: ۲۱:۰۰ به وقت تهران؛ ۱٨:۳۰ به وقت اروپای مرکزی؛ ۱۳:۳۰ به وقت شرق آمریکا و کانادا

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید