جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۸ ژوئن ۲۰۲۱

نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمار ١١٦

ویژە نامە روز کارگر(١)

۰۴ ارديبهشت ۱۴۰۰

مطالب این شمارە جنگ کارگری :

فراخوان سازماندهی و شرکت در مراسم مستقل روز اول ماه مه

رشد کیفی مبارزه ی کارگران ایران، چالشی نو در برابر "جمهوری اسلامی ایران"

کرونا و زنان بی سرپرست

مروری بر مبارزات بازنششتگان فولاد و دستاوردهای آن

گفتگو با یکی از فعالان سندیکایی در خوزستان

کولبران و سوخت بران رودر رو با مرگ

افزودن دیدگاه جدید