دوشنبه ۲۳ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۲ آوریل ۲۰۲۱

برای پایان دادن به تبعیض و نابرابری علیه زنان کشور همصدا شویم!

به مناسبت ꓥ مارس، روز جهانی زن

۱۶ اسفند ۱۳۹۹

وجود غیرقابل انکار هزاران زن که پا به پای همکاران مردشان در مراکز درمانی که در نبردی طاقتفرسا با پیامدهای ویروس کرونا، تا حد تقدیم جانهای عزیزشان نیز از پای ننشستند، گواه و تأکیدی است بر اهمیت این حضور در اجتماع و نقش کلیدی زنان در مواجهه با پدیدههایی که سلامت و تندرستی مردم کشور را مورد تهاجم قرار می‌دهند.

به مناسبت ꓥ مارس، روز جهانی زن

برای پایان دادن به تبعیض و نابرابری علیه زنان کشور همصدا شویم!

مارس، روز جهانی زن، از جمله روزهایی است که در سراسر جهان، و در هر کشوری به اشکال گوناگون، به آن پرداخته میشود و بسته به شرایط حاکم بر کشورهای مختلف، چه با شرکت در مراسم جشن و پایکوبی در برخی از کشورها، و چه با شرکت و حضور در جلسات بزرگداشت این روز، به اشکال مختلف، این مناسبت خجسته و مسائل مرتبط با آن را برجسته و در جامعه طرح می کنند.

این روز با اعتراض زنان کارگر کارخانه های نخ ریسی شهر نيويورک در سال ۱۸۵۷ برای کاهش ساعات کار و افزایش دستمزد و بهبود شرایط کار، در تاریخ مبارزات زنان برای بدست آوردن حقوق خود به ثبت رسید و در سال ۱۹۱۰ به پیشنهاد کلارا زتکین و پیگیری او و زنان دیگر، ۸ مارس به عنوان روز جهانی زن تثبيت و در سال ۱۹۱۱ اولين مراسم روز زن در آلمان برگزار گرديد.

در کشورهای مختلف جهان، حضور زنان در مراکز مهم تصمیم‌گیری‌های کلان در عرصه های مختلف از جمله در سیاست و اقتصاد کشورها افزایش یافت. هرچند در کشور ما در این زمینه پیشرفت که نه، در مقایسه با سالهای گذشته، عقب رفت نیز داشته ایم، اما زنان کشور ما با شرکت فعال در حیات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه، در مقابل قوانین ارتجاعی و تنگناهایی که قوانین و مناسبات مردسالار، برایشان ایجاد می‌کند، ایستادگی و مقاومت می‌کنند.

وجود غیرقابل انکار هزاران زن که پا به پای همکاران مردشان در مراکز درمانی که در نبردی طاقتفرسا با پیامدهای ویروس کرونا، تا حد تقدیم جانهای عزیزشان نیز از پای ننشستند، گواه و تأکیدی است بر اهمیت این حضور در اجتماع و نقش کلیدی زنان در مواجهه با پدیدههایی که سلامت و تندرستی مردم کشور را مورد تهاجم قرار می‌دهند.

در این یکسال گذشته، شاهد تداوم ۲ پدیده ننگین در جامعه بودیم که در هر ۲ مورد، زنان قربانیان آن بودهاند؛ یکی قتلهای ناموسی و دیگری ازدواج زود هنگام «کودک دختران» و دختران جوان. سُمیه فتحی، فاطمه برحی، رومینا اشرفی، ریحانه عامری و بسیاری نامهای دیگر، قربانیان قتلهای ناموسی شدند که علت را نه فقط در باورها و سنتهای عمیقاً نشأت گرفته از جهل و نادانی جامعه مرد سالار، بلکه در قوانین ارتجاعی نیز باید جستجو کرد، که زنان جامعه را در بی‌دفاعترین وضعیت، در برابر چنین جنایاتی قرار میدهند.

مورد دوم نیز ازدواج‌های زود هنگام هستند؛ بر اساس آمار بدست آمده فقط در ۶ ماه نخست سال جاری تعداد ۱۶۳۱ کودک زیر ۱۴ سال و هشتاد هزار دختر جوان زیر ۱۹ سال، با تحمیل ازدواج زودهنگام به آنان، قربانی جنایتی هستند که به دلیل فقر و جهل و نادانی از جانب والدین و فامیل از یکسو، و از سوی دیگر مردان هوسباز و شهوترانی که نام شوهر بر خود نهادهاند، و در حقیقت خریداران بردهاند، بوقوع پیوسته است.

در یک سال گذشته تعداد زيادی از فعالان جنبش زنان از جمله به دلیل شرکت در اعتراضات مردم، و نیز به بهانههای گوناگون، از جمله مقاومت در برابر حجاب اجباری، به دادگاهها فراخوانده شده و به حبس محکوم گشتند. ميزان دستگيری فعالان زن در سال گذشته کاهش نیافت و هم اکنون تعداد زيادی از زنان در اسارتگاه‌های رژيم در شرايط سختی به سر می‌برند؛ حبس‌های طولانی مدت در سلول‌های انفرادی، شکنجه‌های جسمی و روحی برای اقرار به اتهامات دروغین، و تحمل بازجوئی‌های طولانی مدت در هر ساعت شبانه روز، بر زنانی آزاده که تنها جرم آنها فعالیت در نهادهای یاری رسان مدنی و اجتماعی و تلاش برای کسب حقوق برابر با مردان است، شرایط بسیار سختی را از جانب حکومت به آنان تحمیل کرده است.

« مارس» امکانی است برای ما تا صدای زنان در بند کشورمان را هرچه رساتر به گوش جهانیان برسانیم و از سازمان‌های حقوق بشری و فعالان در عرصه حقوق زنان، برای اعمال فشار بر حاکمیت، به منظور رهایی هرچه سریعتر این زنان آزاده درخواست کمک و یاری نماییم.

گروه کار زنان حزب چپ ایران (فدائیان خلق)، فرارسیدن مارس روز جهانی زن را به همه زنان و مردان آزاده و برابری خواه شادباش می‌گوید و همراهی و همکاری همه نیروهای ترقی خواه و عدالت طلب را در جهت بهبود وضعیت زنان ایران خواستار است. ما، کوشش های فعالان حقوق زنان در ایران را بسیار ارج می گذاریم و در کنار آنها برای احقاق حقوق زنان تلاش می‌کنیم.

گروه کار زنان - حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

۱۶اسفند ۱۳۹۹ برابر با ۶ مارس ۲۰۲۱

 

 

 

افزودن دیدگاه جدید