دوشنبه ۲۳ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۲ آوریل ۲۰۲۱

قوانین «گِیم» در سیاست!

۱۲ اسفند ۱۳۹۹

برنامه‌‌ای از تالار اندیشه حزب چپ ایران (فدائیان خلق) در اتاق زوم؛

سخنران: مهدی فتاپور عضو شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید