دوشنبه ۲۳ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۲ آوریل ۲۰۲۱

زنان و مسئله آپارتاید جنسیتی

۱۶ اسفند ۱۳۹۹

زنان و مسئله آپارتاید جنسیتی

مینا احدی فعال حقوق زنان و عضو کمیته مرکزی حزب کمو نیست کارگری 

در اتاق تلگرام " اتحاد چپ" به سوالات  شما پاسخ  داد

پنجشنبه 14 اسفند 1399 برابر با 4 مارس 2021

ساعت ۲۱:۰۰ به وقت ایران مطابق با ساعت ۱ꓥ:۳۰ به وقت اروپای مرکزی

 

mina_ahadi1.mp3

قسمت اول

mina_ahadi2.mp3

قسمت دوم

لینک اتاق اتحاد چپ:https://t.me/joinchat/JSkViEjuYrQbZO8AAoosjQ

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید