از مبارزە کارگران هفت تپە برای دستیابی به حقوق خود حمایت می کنیم!

از مبارزە کارگران هفت تپە برای دستیابی به حقوق خود حمایت می کنیم!

مبارزات کارگران حق طلب مجتمع صنعتی- کشاورزی هفت تپە برای حقوق سندیکایی و خلع ید از امید اسدبیگی مالک این مجتمع،، وارد مرحلە تازەای شدە است. اکنون پروندە این اختلاسگر تشکیل شده و طرح خلع ید به هیئت داوری داده شده است. اگر مبارزات بە حق کارگران هفت تپە و افشاگری‌های آن‌ها از فسادها و تخلفات متعدد صورت گرفتە در جریان واگذاری هفت تپە بە قیمت ناچیز و فسادهای بعد از این‌ واگذاری و همچنین انعکاس آن توسط چند روزنامە‌نگار جسور عدالتخواە در میان نبود، این غارتگری‌های نجومی نیز همچون موارد مشابه در پرده‌ی ابهام باقی می‌ماند. در حال حاضر سرنوشت نهایی این پروندە بە ادامە‌ی مبارزە‌ی کارگران علیە غارت اموال عمومی و خصوصی‌سازی‌های مخرب و غارتگرانە گره خورده‌است. تعلل دادگاە و هیئت داوری در صدور رای نهایی در مورد اسد بیگی و قضیە خلع ید، با وجود محرز شدن تخلفات بسیاری کە در جریان واگذاری هفت تپە بە عمل آمدە، حاکی از عدم تمایل بە لغو خصوصی‌سازی و حمایت حکومت از اصل سیاست خصوصی‌سازی، چنان که در جمهوری اسلامی پیش‌رفته، یعنی حراج اموال عمومی و ادامە‌ی این سیاست مخرب دارد.

سندیکای کارگران هفت تپه به درستی در این زمینه تاکید کرده است که «نیشکرهفت تپه تاکنون هر چه به دست آورده به همت تلاش و پیگیری کارگران و حمایت های همسرنوشتانی بوده که از دردی مشابه رنج برده و مطالبهای مشابه داشته و دارند. کارگران آشکارا شاهدند که از نهادهای مختلف حاکمیتی و مشاجرات شان بر سر نحوه‌ی اداره‌ی هفت تپه آبی برایشان گرم نمیشود؛ چرا که راهکارهای هیچ کدام‌شان سایه‌ی شوم ناامنی شغلی را از سر کارگران برنمیدارد. به همین دلیل است که خلع ید از کارفرمای بخش خصوصی را صرفا با حضور کارگران و نمایندگان مستقل آن‌ها و مرتبط با اجرای سایر مطالبات شان می‌خواهند نه پشت درهای بسته‌ی یک نهاد داوری حاکمیتی، بیرون از حضور و نظر و اراده کارگران»

تعلل هیئت داوری در اعلام رای خود پیرامون درخواست خلع ید، کە قرار بود در سوم دی‌ماه صورت بگیرد، حاکی از عدم تمایل این نهاد برای بازگرداندن هفت تپە و موسسات خصوصی شدە‌ی دیگر، بە بخش عمومی زیر مجموعە دولت است. با این همە برای آن‌ها با وجود رو شدن فساد و اختلاسی کە در جریان واگذاری هفت تپە بە شخص امید اسدبیگی بە عمل آمدە، دشوار است کە با خلع ید از وی مخالفت نکنند. آن‌ها تمام تلاش‌شان را خواهند نمود تا هفت تپە را بە یکی دیگر از اعوان و انصار خودشان واگذار کنند. به همین جهت باز هم خود کارگران و حامیان آن‌ها هستند، کە می‌توانند با درس آموزی از تجربیات تاکنونی و ادامە مبارزه‌ی خود با غارتگران اموال عمومی، مطالبات‌شان را پیگیری نمایند.

مبارزە‌ی کارگران علیە خصوصی سازی در هفت تپە و سایر واحدهای واگذار شدە، در واقع بخشی از مبارزات مردم علیە فساد و تاراج اموال عمومی توسط کارگزاران حکومت و وابستگان آن‌ و دفاع از حقوق عموم مردم است. همین واقعیت حکم می‌کند کە گروە‌های دیگر نیز، کە مخالف حیف و میل سرمایە های کشور هستند، از کارگران هفت تپە برای دستیابی به خواسته‌هایشان حمایت کرده و برای مجازات غارتگران سرمایه‌های ملی، بە حکومت فشار بیاورند.

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) بار دیگر بە سهم خود مبارزات ارزشمند و حق طلبانە کارگران پرتلاش هفت تپە برای کسب حقوق خود و لغو خصوصی سازی را ارج می نهد و برای تامین این خواست، پشتیبانی خود را از آنان اعلام می دارد. ما هم‌چنین از کارگران و مزد و حقوق بگیران، عدالتخواهان و آزادیخواهان دعوت می‌کنیم کە از مبارزات کارگران هفت تپە جهت خلع مالکیت از اسد بیگی و بازگرداندن مالکیت آن بە بخش عمومی با مشارکت کارگران و نمایندگان مستقل آن‌ها و بە مجازات رسیدن مالک فاسد و اختلاسگر هفت تپە حمایت کنند.

 

هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

۱۱ دی ۱۳۹۹ - ۳۱ دسامبر ۲۰۲۰

 

دیدگاه‌ها

ایرانی_کلیمی

گرچه شما به یاداوری من از این موضوع احتياج نداريد، من این مشکل را به خاطر دلیلی دیگر پیش میکشم. 
رضا ، کودک کار، را فراموش نخواهیم کرد. چرا که شكنجه روانی در کشور ما هم بر رویش به اندازه کافی تاکید نشده است. در زندان ها که این نوع شكنجه خیلی موثر تر از شكنجه جسمی است. و قربانيان این نوع شکنجه حتی در بیر  و نار طرف مردم نا اگاه و حتی دوستان سابق خود مورد تنبيه قرار میگیرند. 
متاسفانه در اجتماع هم نقش فشار روانی بخصوص به انها که درامد کمتری دارند تاکید نمی شود. 
به این خاطر رضا، تمام کودکان، نباید فراموش شوند. 
ابن مطلب خیلی مختصر بیان شده. به امید انکه شما مفصل تر مشکل را مورد توجه خود قرار دهید.
با احترام 
پس نوشت: captcha شما اشکال دارد و بسبار ار موارد به غلط رد میکند. 

س., 05.01.2021 - 21:21 پیوند ثابت

افزودن دیدگاه جدید

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid data-align data-caption> <dir>
  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و از چپ به راست، یعنی از آخر به اول، و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.