سه شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۹ - ۱ دسامبر ۲۰۲۰

انتخابات آمریکا و تأثیرنتیجه آن بر روابط ایران و آمریکا

۲۶ مهر ۱۳۹۹

اتاق «گفتگوی سیاسی» برگزار می کند؛

سخنرانان: گودرز اقتداری - تحلیلگر سیاسی، و  فرید مرجائی - فعال سیاسی در حوزه ملی

مدیر برنامه: داریوش پارسا

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید