يكشنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۹ - ۱ نوامبر ۲۰۲۰

پیام به ششمين همایش "همبستگی جمهوری‌خواهان ایران"

۲۹ شهريور ۱۳۹۹

به باور ما راه برون رفت از وضعيت بحرانی کشور، گذار از جمهوری اسلامی، استقرار جمهوری سکولار دمکرات است، جمهوری متکی بر ارادۀ آزاد مردم در کشور. ما بر این نظريم که استقرار یک جمهوری سکولار دموکرات به جای حکومت جمهوری اسلامی نه اقدام دولت های خارجی، بلکه کار مردم ايران بوده و با اتکاء به نيروها و نهادهای دمکراتيک و جنبش های اعتراضی میتواند تحقق يابد.

پيام هيئت سياسی ـ اجرائی حزب چپ ايران (فدائيان خلق) به

ششمين همایش "همبستگی جمهوری‌خواهان ایران"

دوستان گرامی!

برگزاری ششمين همایش همبستگی جمهوری‌خواهان ایران (هجا) با عنوان "جمهوری سکولار دمکرات برای رفاه و توسعه پایدار" را به شما شادباش می گوئيم و پرداختن همايش به مسائل حاد کشور هم چون چالش‌های سیاست خارجی، بحران اقتصادی، مشکلات زیست محیطی و "بسترسازی برای توسعه پایدار و دسترسی مردم ایران به حداقل های مسکن، بهداشت، آموزش و تعذیه در چارچوب کلی رفاه اجتماعی" و تاکيد بر "پاسخگویی به نیازهای مردم بخصوص اقشار کم‌درآمد برای برخورداری از یک زندگی انسانی" در جمهوری سکولار دموکرات را با ارزش می دانيم.

دوستان عزيز!

اقتصاد کشور سه سال متوالی با رشد منفی روبرو است. اين امر به معنی کوچکتر شدن اقتصاد کشور و خالی تر شدن سفره های مردم بويژه گروه های کم درآمد جامعه است. بحران اقتصادی که محصول سياست ها و کارکردهای جمهوری اسلامی در طی چهار دهه گذشته و تحريم های اقتصادی فلج کننده دولت ترامپ است، با شيوع ويروس کرونا عمق بيشتری يافته، تاب آوری اقتصاد کشور به شدت کاهش يافته و زندگی اکثريت مردم به فلاکت کشيده شده است. با مديريت ناکارآمد حکومت هر روز بيش از ۱۰۰ تن از هم وطنان ما بر اثر کرونا جان خود را از دست می دهند.

اکثريت مردم کشور ما از وضعيت کنونی ناراضی اند و خواهان تغييرند. خيزش دی ماه ۹۶ در بيش از ۸۰ شهر و خيزش آبان ماه در بيش از ۱۵۰ شهر آن را به وضوع نشان داد. اما جمهوری اسلامی با اعدام جوانان معترض و کشتار آن ها در خيابان ها، به بند کشيدن فعالين سياسی و مدنی و مسلط کردن ارگان های نظامی و امنيتی بر حيات سياسی و اجتماعی کشور، در مقابل خواست مردم برای تغيير ايستاده است.

به باور ما راه برون رفت از وضعيت بحرانی کشور، گذار از جمهوری اسلامی، استقرار جمهوری سکولار دمکرات است، جمهوری متکی بر ارادۀ آزاد مردم در کشور. ما بر این نظريم که استقرار یک جمهوری سکولار دموکرات به جای حکومت جمهوری اسلامی نه اقدام دولت های خارجی، بلکه کار مردم ايران بوده و با اتکاء به نيروها و نهادهای دمکراتيک و جنبش های اعتراضی میتواند تحقق يابد. برای تحول دموکراتيک در کشور، همکاری و ائتلاف نيروهای جمهوری‌خواه دموکرات و سکولار امری است ضرور.

دوستان عزيز!

حزب ما ائتلاف سه جريان را ارج می گذارد و برتداوم و تحکيم آن تاکيد دارد. لازم است از دست زدن به اقداماتی که به اين ائتلاف لطمه می زند، اجتناب کنيم و با تمام قوا در حفظ آن بکوشيم. ما اين ائتلاف را در راستای شکلگيری ثقل جمهوریخواهی در صحنه سیاسی کشور ارزيابی می کنيم و اميدواريم که طيف وسعيتری از نيروهای جمهوري خواه را فرا گيرد و به سطوح بالاتری ارتقاء يابد.

برای همايش شما موفقيت آرزو می کنيم و اميدواريم همايش به اهداف خود دست يابد.

 

هيئت سياسی ـ اجرائی حزب چپ ايران (فدائيان خلق)

۲۵ شهريور ۱۳۹۹ (۱۵ سپتامبر ۲۰۲۰)

 

 

افزودن دیدگاه جدید