سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۹ - ۲۰ اکتبر ۲۰۲۰

کارزار پشتیبانی از آزادی نسرین ستوده

۲۰ شهريور ۱۳۹۹

کارزار پشتیبانی از آزادی نسرین ستوده

انور میرستاری فعال سیاسی در اتاق تلگرام " اتحاد چپ" به سوالات شما پاسخ داد

پنجشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۹ برابر با ۱۰سپتامبر ۲۰۲۰

قسمت اول-

قسمت دوم-

 

لینک اتاق اتحاد چپ:https://t.me/joinchat/JSkViEjuYrQbZO8AAoosjQ

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید