دوشنبه ۰۵ آبان ۱۳۹۹ - ۲۶ اکتبر ۲۰۲۰

ضرورت همصدایی برای آزادی زندانیان سیاسی برای دادخواهی و لغو حکم اعدام!

۲۲ شهريور ۱۳۹۹

فایل صوتی جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی جمعه ۱۳ شهریور ۹۹

سخنران: دکتر مسعود نقره کار

این جلسات هر جمعه ساعت ۹ شب به وقت ایران در کانال و گروههای مختلف تلگرامی از جمله گروه "به یاد رفیق رئیس دانا و برای اتحاد عدالتخواهان" برگزار می شوند.

این جلسات هر جمعه ساعت ۹ شب به وقت ایران در کانال و گروههای مختلف تلگرامی از جمله گروه "به یاد رفیق رئیس دانا و برای اتحاد عدالتخواهان" برگزار می شوند.

بخش نخست

نخستین بخش مانی

https://t.me/joinchat/CPd7yFQ5jXJMCPNKlH4IZA

سؤالات مطرح شده در جلسه

- رفیق نقره کار؛ با درود و خوشامد گویی به شما! همواره ضرورت ها سایر احزاب و جریانات سیاسی را به گونه های مختلف با اختلاف فاز به میدان کنش سیاسی و اجنماعی کشانیده است .تا به امروز هیچ جریان سیاسی نیز در حرف نگفته است که موافق همصدایی و همگرایی نیست. آنچه همیشه مغفول مانده است عمل متحد و هماهنگ و پذیرش یک قرارمعین اجتماعی و سیاسی پیرامون امر سیاسی - اجتماعی ضرور است. بنظر شما این عمل متحد را چگونه باید ساماندهی کرد ؟

- دکتر نقره کار عزیز، همانطور که می دانید زندگی کردن در یک شرایط اضطراب آفرین و بی ثبات، در یک فضای دیکتاتوری موجب ایجاد اضطراب پنهانی میشود . متفکران مکتب شناختی معتقد هستند که این اضطراب پنهان موجب ایجاد یک شیوه تفکری می شود که همراهی و همکاری را بسیار دشوار میکند . مثلا" فکر آدمها قطبی میشود و همه چیز را سیاه یا سفید می بینند، یا زود به نتیجه گیری می پرند، یا فقط نکات منفی را می بینند، به دنبال مقصر می گردند، به همدیگر بر چسب میزنند و .... پس میتوان گفت که اختلافات بین نیروهای اپوزیسیون تا حد زیادی مشکل روانی ناشی از شرایطی ست که بر زندگی ما حاکم بوده و مسولیت آن هم بیشتر با رژیمهای دیکتاتوری ست . چرا کمتر به این مساله یعنی پیامدهای روانی زندگی در شرایط بی ثبات و خطاهای فکری ناشی از آن پرداخته می شود؟ چرا با این شکل آسیب شناسی از دستاوردهای علم روانشناسی برای کاهش دادن به این مشکل استفاده نمی شود؟

- بعضی از گروه ها، فعالان مدنی را به سکوت، بی عملی و یا کوتاهی در باره زندانیان سیاسی نزدیک تر به خود متهم می‌کنند؛ آیا در حمایت از زندانیان سیاسی بطور مثال؛ از نسرین ستوده و یا روح الله زم از سوی فعالان مدنی تبعیضی قائل می‌شود؟

نوعی تشکل گرایی موردی بین احزاب، نوعی اتلاف موردی را آیا شما میتوانید پیشنهاد کنید؟

- با درود دکتر نقره کار در مورد ۱۴ نفر که امضا کردند در مورد برکناری خامنه ای دکتر رییس دانا در یک جلسه تلگرامی گفتند که براثر زندانی وشکنجه زندانی سدن ۱۴ نفر قضییه تمام شده است ولی شما در تلویزیونهای مختلف حین سخنرانی مرتب حمابت میکردید ومی فرمودید باید از این امصا کردنها واین خواست استقبال کرد واز زندانیان حمایت کرد نظرتان در این مورد چیست ؟

- آیا پیشرفت جنبش مبارزاتی مردم ایران صرفا تابع فعالیت ها یا تبلیغات چند یا همه ی گروه های مخالف است یا بر محور یا حرکتی مستقل ناشی از تٱثیرات فشارهای اقتصادی_ سیاسی حاکمیت بر آنها قرار دارد؟

- چرا شعار زندانیان سیاسی آزاد باید گردد از سوی بعضی از احزاب و سازمان‌ها و گروه‌ها جدی گرفته نمی‌شود؟ در حالیکه می‌توان این شعار را زیر هر اعلامیه ای نوشت. لطفا نظرتان را بفرمایید.

- اقای نقره کار با سلام، همانگونه که به درستی بیان نمودید، از اساسی ترین ضعف های مبارزات آزادیخواهانه و دموکراسی طلبانه مردم ایران در دهه های گذشته عدم وجود یک تشکیلات فراگیر و تشتتی مزمن در صفوف نیروهای مبارز مردمی در برابر انسجام نسبی نیروهای ضد مردمی میباشد. پیشنهاد مشخص: ایجاد یک جبهه فراگیر و ملی در بین نیروهای دمکراتیک و برابری طلب است. سوال مشخص: عبور از فرقه گرایی، خود محوری و خود بزرگ بینی طبیعتا بستری مناسب و اراده ای راسخ می طلبد. تجربه این چهل سال نشان داده است که اراده لازم برای چنین عبوری وجود ندارد. شما بطور مشخص چه راه حل جدیدی را پیشنهاد میکند؟

- آقای دکتر نقره کار، آیا شما سمت و سوی مبارزات مردم با پشتیبانی نیروهای سیاسی را تنها مبتنی بر اشکال مبارزات مدنی و خشونت پرهیز ارزیابی کرده و پبش بینی می کنید یا ممکن است روند مبارزات به ستیز های قهری نیز کشانده شود؟

- بزرگوار دکتر عزیز، قدری در مورد اشکال مبارزه در شرایط جامعه ایران که ابتدایی ترین خواسته های مردم به شدیترین شکلش سرکوب می‌شود؛ چه باید کرد؟

- در کشورهای سرمایه داری پیشرفته سازمانهای چند ملیتی بسیار بزرگی با روشهای مدرن کانفلیکت رزلوشن - معضلات و اختلافات خود را حل میکنند - چرا در گروههای سیاسی از روشهای مدرن علمی استفاده نمیشود؟

- آقای محترم با دید و نظر شخصی من جهان خصوصا آسیا درحال یک دگردیسی و تحولی است که تاثیرگذار درسیاستهای دنیا چه غرب چه شرق وچه دربین ترقی خواهان یا سرمایه داری نقش حیاتی دارد، آیا نظام حاکم با دستگیریها وکشتار بهانه‌ به دست غرب نمیدهد که با بوق وکرنا مسیله کشتار باتکیه برحقوق بشر بخواهد مانعی برای این دگردیسی بوجود آورد کشتار دستگیری چهار دهه هست که نظام را به کجا رسانده که بخواهد با این حرکت ضد انسانی به جایی برسد آیا به نظرشما توقف این حرکتها به نفع خود نظام برای جلوگیری از دخالتهای سرمایه داری وامپریالیسم نخواهد بود؟

- رفیق مسعود نقره کار عزیز شما از همبستگی دوستان داخل کشور و خارج کشور گفتید راه این همبستگی و ایجاد یک خط رابط چیست متاسفانه با وجودی که ما مردم ایران همواره در مشقات و زیر سرکوبها و محرومیتها سپری میکنیم رفقای خارج کشور هیچگونه راه ارتباطی که بتوانیم به آنان گزارش وضعیت خودمان و جامعه ی خود را بدهیم ندارند برای اطلاع دادن از ستمها و آلامی که با پوست و گوشت و استخوانمان لمس میکنیم بتوانیم به آنان گزارش کنیم و رفقا از تریبونی که در دست دارند بتوانند صدای ما را به جامعه ی خارج از کشور برسانند میدانم بحث در مورد دادخواهی است اما به قول امیرپرویز پویان کارگران روزی صد بار میمیرند هر کس به نوعی تاوان میدهد آن خانمی که سوپر مارکت محل برای دیرپرداخت کردن حساب بازخواستش میکند آیا شکنجه نمیشود ؟ آیا انسانی که ناچار است در گور بخوابر قربانی نیست رفیق مسعود عمق جنایت وسیع است یکی را میکشند در گور دسته جمعی مخفی میکنند یک کودک یازده ساله خودش را دار میزند فکر میکنم اگر بخواهیم دادخواهی کنیم همانطور که افشای جنایتهای رژیم در اوین و گوهردشت و قصر مهم است جنایتهای رژیم در حق دختری که به دست پدرش بعلت تئوریزه شدن تعصبات و سنتهای غیر مترقی در جامعه هم همان اندازه مهم است.

- رفیق گرامی، خوشبختانه اخیرا در ارتباط با هشتک " اعدام نکنید " دیدیم که دهها میلیون نفر به این خواست انسان دوستانه و کاملا سیاسی متحدانه جواب دادند . هیچ سازمان سیاسی نیز مهر خود را پای آن نداشت اما کاملا محرز بود که فعالان سیاسی از هر طیفی در ارتباط با این مطالبه ی جدی فعال بودند و بدون پیش شرط به قرار نانوشته ای به شدت پایبندی نشان دادند . پس این امر نشان می دهد زمینه های عینی برای تحقق وحدت عمل سازمان یافته تر وجود دارد . اگر همین خواست نه به اعدام؛ به اضافه خواست آزادی زندانیان سیاسی را به یک قرار اجتماعی بین سازمان های سیاسی طلب کنیم و بخواهیم از همین لحظه این شعار به شکل واحدی در بالای نشریات سازمان های سیاسی بیاید امکان تحقق آن را چگونه پیش بینی می کنید ؟آیا قبیله گرایی ها می تواند مانعی بر سر راه نوشتن یک شعار واحد بر پیشانی رسانه های حزبی شود؟

- در گذشته فشار جهانی بر روی سیاست رژیم تاثیر داشت. آیا گزارش سازمان عفو بین الملل میتواند بر رژیم فشار وارد کند؟

- با خوشآمد به دکتر نقره کار، عرفا!، هم صدایی در جنبش های مردمی بخصوص در مبارزات ضد سلطه، نقش خود را در بروز و ظهور جبهه های همگرا نشان می دهد، مثلا تشکیل یک یا حتی چند جبهه در بین نیروهای چپ معتقد به جامعه سوسیالیستی یا همینطور جبهه های جمهوری‌خواهی که خواهان یک جامعه بورژوایی دموکراتیک_ سکولار، و سرانجام ایجاد ائتلاف سلطنت طلبی. پرسش ها:

-هر گروهی مواضع ایدئولوژیکی_ سیاسی خاص خود را دارد. اما آیا آن همه تجارب جهانی ائتلاف، برای یک نقشه راه همگرایی گروههای چپ یا راست روی نقاط مشترک؛ کفایت نمی کند؟ واقعا چه گیری در بینش اتحاد گرایانه آنان وجود دارد؟

- آیا شما وجه غالب مبارزات فعلی را در جنبه های عدالت طلبی می بینید یا آزادی خواهانه؟ و کدام را اصل می دانید؟

- درود برشما دکترجان، زندان واعدام معلول تشکیل حکومت سلطنت مطلقه وتبدیل آن به ولایت مطلقه توسط مردم ایران است. چگونه می توان قبل ازاصلاح قانون اساسی یاتغییرنظام فعلی به این مشکل رسیدگی کرد؟

- رفیق مسعود وظیفه ما که در ایران هستیم با توجه به همه ی محدودیتها در این جنبش چیست چگونه میتوانیم وارد این جنبش شویم . آیا برای سازماندهی این جنبش امکانی برای مبارزان درون مرزی هم هست؟

- با درود؛ چرا شما بیشتر با تلویزیونهایی که سلطنت طلبها درش فعالیت دارند مصاحبه میکنید طوریکه من فکر میکردم شما طرفدار رضا پهلوی هستید؟

- دکتر نقره کار عزیز لطفا کمی در مورد کارزار حمایت از زندانیان سیاسی که همراه با آقایان ستوده و اعتمادی پیش می برید توضیح دهید. چقدر به موفقیت این کارزار امید ور هستید و چگونه میتوان این کارزار را تقویت کرد؟

 

 

بخش: 

دیدگاه‌ها

با درود سپاس. قبلا جا برای دانلود و امکان آن بود اما این بار !؟
0

سپاسگزارم. که به ما آموزش می دهید
0

افزودن دیدگاه جدید