سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۹ - ۲۰ اکتبر ۲۰۲۰

کمپین علیه خشونت ناموسی

۱۲ شهريور ۱۳۹۹

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) گروه کار زنان برگزار میکند

کمپین علیه خشونت ناموسی

زهرا باقری شاد روزنامه نگار شاعر و دانش آموخته مطالعات جنسیت و اینترسکشونالیتی

زمان :سه شنبه 8 سپتامبر 2020 (16 شهریور 1399)

ساعت 21 بوقت ایران برابر با 18:30 بوقت اروپا و 12:30  بعدازظهر بوقت شرق امریکا و کانادا

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید