چهارشنبه ۰۵ آذر ۱۳۹۹ - ۲۵ نوامبر ۲۰۲۰

مشارکت زنان در احزاب سیاسی

۰۵ شهريور ۱۳۹۹

 اینستاگرام حزب چپ ایران(فدائیان خلق) برگزار کرد

:مشارکت زنان در احزاب سیاسی

مهمان برنامه :مریم سطوت یکی ار مسئولین اتحاد جمهوربخواهان

زمان برنامه :سه شنبه 25 آگوست 2020 برابر با 4 شهریور1399

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید