دوشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۹ - ۳ اوت ۲۰۲۰

مسئله اقوام (اتنیک ها) و سه دیدگاه ملی، چپ و جمهوری خواه

۱۱ مرداد ۱۳۹۹

برنامه ای از تلویزیون آوردگاه

میهمانان: همایون مهمنش، پرویز نویدی ‌مهرداد درویش پور با مدیریت کوروش پارسا

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید