دوشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۹ - ۳ اوت ۲۰۲۰

هنر و هنرمند متعهد

۰۹ مرداد ۱۳۹۹

هنر و هنرمند متعهد

سیروس ملکوتی،موسیقیدان،کنشگر سیاسی و فرهنگی

 پنجشنبه 9مرداد 1399 برابر با 30 ژوئیه 2020

در اتاق تلگرامی "اتحاد چپ"پاسخ داد

قسمت اول-

قسمت دوم-

قسمت سوم-

 

 

لینک اتاق اتحاد چپ:https://t.me/joinchat/JSkViEjuYrQbZO8AAoosjQ

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید