جمعه ۰۲ آبان ۱۳۹۹ - ۲۳ اکتبر ۲۰۲۰

خشونت های ناموسی را نباید به یک منطقه اتنیک تقلیل داد!

۰۲ مرداد ۱۳۹۹

وبینارهای کمپین علیه ناموس پرستی را با سخنرانی مهمی از فاطمه کریمی پی می گیریم. او به این مساله خواهد پرداخت که چرا نباید خشونت های ناموسی را به یک منطقه و اتنیک خاص تقلیل داد.

وبینارهای کمپین علیه ناموس پرستی را با سخنرانی مهمی از فاطمه کریمی پی می گیریم. او به این مساله خواهد پرداخت که چرا نباید خشونت های ناموسی را به یک منطقه و اتنیک خاص تقلیل داد. روز جمعه از لینک زیر، یا به صورت زنده از فیس بوک و اینستاگرام می توانید وبینار را ببینید.

Join Zoom Meeting

https://liu-se.zoom.us/j/69220435428?pwd=b2RidXJHYlBNQVpGaEZMbXIxZG02QT09

 

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید