يكشنبه ۳۰ شهريور ۱۳۹۹ - ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۰

چرا قرارداد جمهوری اسلامی با چین بر ضد منافع ملی مردم ایران است؟

۲۶ تير ۱۳۹۹

چرا قرارداد جمهوری اسلامی با چین بر ضد منافع ملی مردم ایران است؟

مهمانان: آقایان همایون مهمنش، علی پورنقوی، هوتن رضایی و مزدک لیماکشی

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید