چهارشنبه ۰۷ آبان ۱۳۹۹ - ۲۸ اکتبر ۲۰۲۰

الحاق کرانه غربی رود اردن به خاک اسرائیل، مغایر قوانین و توافقات بین‌المللی و محکوم است! فایل صوتی

۱۵ تير ۱۳۹۹

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
حروف رابه ترتیب از راست به چپ، با خط فارسی و با حروف کوچک و بدون فاصله در اینجا وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری