دوشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۹ - ۳ اوت ۲۰۲۰

صدای اعتراض را علیه بیدادگری، سرکوب و اعدام رساتر نمائیم!

۰۶ تير ۱۳۹۹

اعدام جوانان نمی تواند در مقابل خیزش اعتراضی مردم سد ایجاد کند. ما از احزاب و سازمان های سیاسی، نهادهای دموکراتیک و حقوق بشری دعوت می کنیم صدای اعتراض خود را علیه اقدامات سرکوبگرانه رژیم رساتر کرده و نسبت به خطری که جان زندانیان سیاسی و خصوصا جان امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی را تهدید می کند حساسیت نشان داده و از تمام امکانات برای اعمال فشار به منظور عقب نشاندن رژیم و متوقف کردن این احکام دریغ نکنند.

صدای اعتراض را علیه بیدادگری، سرکوب و اعدام رساتر نمائیم!

دیوان عالی کشور حکم اعدام سه تن از جوانان دستگیر‌شده خیزش آبان ماه سال ۱۳۹۸ امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی را که سوم اسفند ۱۳۹۸ به اتهام‌ "مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران" و "محاربه" به اعدام محکوم شده بودند، تائید کرده است. همچنین هدایت عبداللە‌پور هم که در تابستان سال ۹۵ بازداشت شده بود به رغم ابطال حکم اعدام او در دیوان عالی، دوباره در ۲۰ دی ماه ۱۳۹۶ در شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه به اعدام محکوم و بنا به اظهار پدرش حکم او بیست روز پیش به اجرا در آمد.

بیش از چهل سال است که جمهوری اسلامی از طریق اعدام و سرکوب کوشیده است سایه ترس را بر فضای عمومی جامعه حاکم کند. اگر در گذشته رژیم برای فریبکاری در مقاطعی فضای نیم بندی برای انتقاد در چارچوب نظام ایجاد می کرد، اما سالهاست که این فضای نیم بند را بسته و از دیماه ۹۶ به ویژه آبانماه ۹۸ با قرار گرفتن به شکل علنی در برابر مردم و گشود آتش به روی آنان، فصل جدیدی در مناسبات خود با جامعه منتقد و ناراضی ایجاد نمود.

در جمهوری اسلامی سیاست سرکوب و اعدام فعالان سیاسی در تمام دوره ها با شدت و ضعف تداوم داشته است. اما این اعدام ها به دلیل ترس از برآمد خیزش های اعتراضی مردم و برای ارعاب جامعه صورت می گیرد. اکنون خامنه ای با گماردن ابراهیم رئیسی، جنایتکار شناخته شده ای که از کشتار زندانیان سیاسی در زندان ها در سال شصت و هفت تا کنون همواره در قوه قضائیه حکومت نقش سفیر مرگ را داشته است، می خواهد سیاست سرکوب دستگیری و اعدام مبارزان را با شدت و خشونت تداوم بخشد. دشمنی رئیسی با آزادی در تن و جانش عجین شده است و همین برای رهبر مستبد جمهوری اسلامی تکیه گاهی دلگرم کننده بوده است تا با نشاندن او در صدر قوه قضائیه کشور به خیال خام خود خشم فرو خورده مردم علیه بی عدالتی و فساد را مهار کند و مانع برآمد خیزش های اعتراضی مردم شود.

حزب چپ ایران(فدائیان خلق) اعدام هدایت عبداللە‌پور عضو حزب دموکرات کردستان ایران و حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی را محکوم می کند. حزب ما به جنایتکاران حاکم هشدار می دهد که مردم زیر فشار اقتصادی و سرکوب سیاسی، آستانه تحملشان به پایان رسیده از این جنایات نخواهند گذشت و دیر یا زود جنایتکاران را به سزای اعمالشان خواهند رساند. اعدام جوانان نمی تواند در مقابل خیزش اعتراضی مردم سد ایجاد کند. ما از احزاب و سازمان های سیاسی، نهادهای دموکراتیک و حقوق بشری دعوت می کنیم صدای اعتراض خود را علیه اقدامات سرکوبگرانه رژیم رساتر کرده و نسبت به خطری که جان زندانیان سیاسی و خصوصا جان امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی را تهدید می کند حساسیت نشان داده و از تمام امکانات برای اعمال فشار به منظور عقب نشاندن رژیم و متوقف کردن این احکام دریغ نکنند.

هیئت سیاسی- اجرائی حزب چپ ایران(فدائیان خلق)

۲۲ خرداد ۱۳۹۹- ۲۵ ژوئن ۲۰۲۰

 

دیدگاه‌ها

پیروز باد مبارزه ی پیگیر مردم دربرابر ستم و بیدارگری و استبداد حاکمان دولتی. با امید به آزادی
0

افزودن دیدگاه جدید