چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۰ - ۲۰ اکتبر ۲۰۲۱

جمهوریخواهان و گذار به دمکراسی فایل صوتی

احمد پورمندی در اتاق تلگرام "اتحاد چپ" پاسخ داد.

۰۵ تير ۱۳۹۹

جمهوریخواهان و گذار به دمکراسی

جلسه پرسش و پاسخ : احمد پورمندی "فعال سیاسی سوسیال دمکرات" در اتاق تلگرام "اتحاد چپ" پاسخ داد.

قسمت اول-

 

قسمت دوم-

 

قسمت سوم-

 

 

 

لینک اتاق اتحاد چپ:https://t.me/joinchat/JSkViEjuYrQbZO8AAoosjQ

بخش: 

دیدگاه‌ها

جناب پورمندی بیان رسا وپرنفوذی دارید.
0

افزودن دیدگاه جدید