جمعه ۰۲ آبان ۱۳۹۹ - ۲۳ اکتبر ۲۰۲۰

به مناسبت بکصدمین سالگرد تشکیل حزب کمونیست ایران

۰۴ تير ۱۳۹۹

گروه کار پالتاکی حزب چپ ایران (فدائیان خلق) به مناسبت بکصدمین سالگرد تشکیل حزب کمونیست ایران برگزارکرد!

سخنرانان: بهزاد کریمی - سیروس مددی - دنیز ایشچی

قسمت اول-

قسمت دوم-

قسمت سوم-

قسمت چهارم-

 

 

 

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید