شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹ - ۳۱ اکتبر ۲۰۲۰

ریشه های قتل ناموسی رومینا در ایران

گفتگوی ایران اینترناسیونال با مهرداد درویش پور

۰۸ خرداد ۱۳۹۹

او قربانی چهار ضلعی خشونت ورزی در ایران -پدر، "خواستگار"، پلیس و قاصی و آن دسته از افکار عمومی- شد که جملگی از حمایت پنهان و آشکار قانونی در توجیه رفتار خود برخورداربودند.

در گفتگو با تلویزیون ایران اینترناسیونال به ریشه های قتل های ناموسی در ایران پرداختم. ضمن اشاره به آن که کنترل جمعی سکسوالیته زنان توسط مردان و مشروعیت اجتماعی قتل های ناموسی برای "پاک کردن لکه ننگ" بنیان فرهنگ ناموسی است، از قوانین و فرهنگ کودک ستیزانه و زن ستیزانه حاکم بر ایران انتقاد کرده و تاکید کردم رومینا قربانی همنوائی ارکستر فرهنگ، قوانین و ساختار عقب مانده مردسالارانه ای شده است که تعصب ناموس پرستانه پدر، اغفال و تجاوز به کودک توسط خواستگار بالغ، به قتل گاه فرستادن دختر به جای حمایت از آن توسط پلیس و قاضی و بالاخره تسلیت گفتن به قاتل و دیگر مردان خانواده برای دلجویی و همراهی با آنان، از منظر هریک امری "طبیعی و هنجارمند است. او قربانی چهار ضلعی خشونت ورزی در ایران -پدر، "خواستگار"، پلیس و قاصی و آن دسته از افکار عمومی- شد که جملگی از حمایت پنهان و آشکار قانونی در توجیه رفتار خود برخورداربودند. همچنین به نقد سخنان بی آزرم "خواستگار" که از "تجاوز قانونی" به کودک تحت نام عشق و اختیار دفاع کرده و آنرا طبیعی خوانده پرداختم و به سورئال بودن جامعه ایرانی که درآن پدر و "خواستگار" کودک جرئت می یابند از آنچه در فرهنگ و قوانین جهان مدرن جرم است به عنوان پدیده ای طبیعی دفاع کنند، اشاره کردم. از نظر من جملگی به شمول پلیسی و قاضی که رومینا را به قتلگاه فرستادند و قوانین حاکم از شرکای جرم این قتل دسته جمعی باید نام برد. به این گفتگو می توان تا دقیقه 25 گوش فرا داد.

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید