چهارشنبه ۰۷ آبان ۱۳۹۹ - ۲۸ اکتبر ۲۰۲۰

مصاحبه با صادق کار، خصوصی سازی واعتراض و اعتصاب کارگران زغال سنگ

۰۶ خرداد ۱۳۹۹

مصاحبه با صادق کار،عضو شورای مرکزی ومسئول گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق) 
خصوصی سازی واعتراض و اعتصاب کارگران زغال سنگ

 

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
حروف رابه ترتیب از راست به چپ، با خط فارسی و با حروف کوچک و بدون فاصله در اینجا وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری