جمعه ۰۲ آبان ۱۳۹۹ - ۲۳ اکتبر ۲۰۲۰

کرونا و اثرات آن بر زندگی و مبارزات کارگران ایران و جهان!

۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۹

گروه کار پالتاک حزب چپ ایران (فدائیان خلق) به مناسبت فرارسیدن روز اول ماه مه برگزار کرد:

سخنرانان: محمد صفوی – فعال کارگری؛

صادق کار: عضو شورای مرکزی و مسئول کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

گودرز اقتداری: پژوهشگر مسائل کارگری

قسمت اول 

قسمت دوم 

قسمت سوم 

 

 

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید