جمعه ۰۲ آبان ۱۳۹۹ - ۲۳ اکتبر ۲۰۲۰

ویروس کرونا و اثرات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی آن!

۱۱ فروردين ۱۳۹۹

برنامه ای از گروه کار پالتاک حزب چپ ایران (فدائیان خلق)که در تاریخ 29 مارس برابر با 10 فروردین برگزار شد.

سخنرانان: مهرداد دروویش پور - جامعه شناس؛

دنیز ایشچی - فوق لیسانس حسابداری و عضو حزب چپ ایران (فدائیان خلق)؛

دکتر حسن نایب هاشم - پزشک، فعال حقوق بشر و عضو حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

 

بخش 1  

بخش 2 

بخش 3 

بخش 4 

بخش 5 

بخش 6 

 

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید