چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۹ - ۲ دسامبر ۲۰۲۰

سخنرانی مسئول روابط بین الملل حزب چپ ایران (فدائیان خلق) در كنگره حزب چپ اروپائی

۰۱ دی‌ ۱۳۹۸

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
حروف رابه ترتیب از راست به چپ، با خط فارسی و با حروف کوچک و بدون فاصله در اینجا وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری