چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۹ - ۲ دسامبر ۲۰۲۰

ارعاب کارگران با صدوراحکام سنگین زندان

مصاحبه با صادق کار مسئول گروه کار کارگری حزب چپ ایران(فدائیان خلق)

۲۶ آذر ۱۳۹۸
مصاحبه‌گر: 

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
حروف رابه ترتیب از راست به چپ، با خط فارسی و با حروف کوچک و بدون فاصله در اینجا وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری