چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۹ - ۲ دسامبر ۲۰۲۰

گذری بر وقابع حکومت ملی آذربایجان در هفتادوچهارمین سالگرد

مصاحبه با دنیز ایشچی ،عضو حزب چپ ایران (فدائیان خلق ) ومجری برنامه رادیو آذربایجانی در سیدنی

۲۵ آذر ۱۳۹۸
مصاحبه‌گر: 

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
حروف رابه ترتیب از راست به چپ، با خط فارسی و با حروف کوچک و بدون فاصله در اینجا وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری