چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۹ - ۲ دسامبر ۲۰۲۰

مسئول اصلی این کشتار مهیب، خامنه‌ای است!

علی خامنه ای دستور شليک تير به تظاهرکنندگان داده‌است!

۲۹ آبان ۱۳۹۸

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
حروف رابه ترتیب از راست به چپ، با خط فارسی و با حروف کوچک و بدون فاصله در اینجا وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری